Ewidencja zakupu materiałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja zakupu materiałów - strona 1 Ewidencja zakupu materiałów - strona 2 Ewidencja zakupu materiałów - strona 3

Fragment notatki:


Ewidencja zakupu materiałów (wg stałej ceny ewidencyjnej). Pz (przyjęcie zewnętrzne)→wg stałej ceny ewidencyjnej.
(faktura) F-ra: cena zakupu
koszty zakupu
podatek naliczony VAT Konto rozliczenia zakupu służy do ewidencji zakupu materiałów. Po stronie debet księgowane są faktury otrzymane od kontrahentów za zakupione materiały. Po stronie kredyt dowody Pz potwierdzające przyjęcie do magazynu zakupionych materiałów. Na koniec okresu konto rozliczenie zakupu może wykazywać dwa salda. Saldo debetowe o nazwie „materiały w drodze” oznacza, iż posiadamy fakturę za zakupione materiały, ale do końca miesiąca nie otrzymaliśmy tych materiałów, czyli brak dowodu Pz. Saldo kredytowe o nazwie „dostawy niefakturowane” oznacza, iż posiadamy dowód Pz potwierdzający przyjęcie do magazynów zakupionych towarów, przy czym do końca miesiąca nie otrzymaliśmy faktury potwierdzającej ten zakup.
Ewidencja zużycia materiałów (wg stałej ceny ewidencyjnej). W no - wskaźnik narzutu odchyleń
OSP- odchylenia saldo początkowe
OB- odchylenia bieżącego okresu
M SK - materiały saldo końcowe
M r - materiały rozkodowane
N O - narzut odchyleń
Do wzoru odchylenia ze strony debet wpisuje się ze znakiem „+”, natomiast odchylenia ze strony kredyt ze znakiem „-”. Przykład: Salda wybranych kont przedstawiają się w sposób następujący:
Materiały 39300,-
OCE materiałów (Dt) 1050,-
Rozliczenie zakupu:
faktura otrzymana w ubiegłym miesiącu od dostawcy A zawierająca następujące informacje:
materiały w cenie zakupu 17700,-
podatek VAT 3894,-
razem 21594,-
materiały otrzymane od dostawcy Z w ubiegłym miesiącu 1000,-
Rozrachunki z dostawcami 29850,-
Przyjęto do magazynu materiały zakupione od dostawcy A (Pz) 17400,-
Wystawiono polecenie księgowania na przeksięgowanie:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz