Ewidencja materiałów, metoda FIFO, metoda LIFO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja materiałów, metoda FIFO, metoda LIFO - strona 1 Ewidencja materiałów, metoda FIFO, metoda LIFO - strona 2 Ewidencja materiałów, metoda FIFO, metoda LIFO - strona 3

Fragment notatki:


Ewidencja materiałów. Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowych nabyte od innych jednostek bądź też wytworzone we własnym zakresie, które zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym. Do materiałów zaliczamy:
materiały podstawowe
materiały pomocnicze
paliwo części zamienne do maszyn i urządzeń opakowania odpadki
Dokumentacja obrotu materiałowego: Obrót materiałowy ewidencjonowany jest na podstawie dowodów potwierdzających przychód i rozchód materiałów :
Pz- przyjęcie zewnętrzne
Wz- rozchód sprzedanych materiałów
Rw- rozchód wewnętrzny (wydanie materiałów z magazynu do produkcji)
Zw- zwrot wewnętrzny (przyjęcie z produkcji do magazynu niewykorzystanych materiałów)
Mm- przesunięcie międzymagazynowe
Ewidencja materiałów prowadzona jest jako: Ewidencja ilościowa- prowadzona w magazynie.
Ewidencja ilościowo-wartościowa- prowadzona jest w dziale księgowości na kontach analitycznych.
Ewidencja wartościowa- prowadzona jest w dziale księgowości na koncie syntetycznym
Ewidencja przychodów i rozchodów materiałów może być prowadzona według zmiennej ceny ewidencyjnej lub według stałej ceny ewidencyjnej. Zmienna cena ewidencyjna - ustalana jest na poziomie ceny zakupu lub ceny nabycia.
Cena zakupu - jest to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątkowe pomniejszone o naliczony podatek VAT.
Sprzedający: wartość netto 1000
podatek VAT (22%) 220← VAT należny
wartość brutto 1220
Kupujący:
wartość netto (cena zakupu) 1000
podatek VAT (22%) 220← VAT naliczony
wartość brutto 1220
Cena nabycia - jest to cena zakupu powiększona o koszty związane z zakupem.
Do kosztów zakupu zaliczamy: koszty transportu koszty załadunku i wyładunku koszty dodatkowych opakowań koszty ubezpieczenia składników majątkowych w trakcie transportu
Jeżeli w przedsiębiorstwie wykorzystywane są zmienne ceny ewidencyjne to przychód materiałów przyjmowany jest w oparciu o cenę zawartą na fakturze (cenę zakupu lub cenę nabycia). Natomiast rozchód materiałów wyceniany jest w oparciu o jedną z trzech metod:
FIFO
LIFO
Ceny przeciętne
Metoda FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło)- metoda ta polega na tym, że rozchód materiałów zaczynamy od ceny pierwszej dostawy potem drugiej dostawy aż dochodzimy do ostatniej dostawy.


(…)

… na tym, że po każdej dostawie ustala się cenę przeciętną w oparciu o średnią ważoną, po której rozkodowuje się materiały. Przykład:
Materiał A
Stan początkowy 200st. * 9zł =1800,-
Przychody I 300st. * 9,5zł =2850,-
II 200st. * 10zł = 2000,-
III 400st. * 11zł = 4400,-
Rozchód 900st.
FIFO
200st. po 9 =1800,-
300st. po 9,5 = 2850,-
200st. po 10 =2000,-
200st. po 11 = 2200,-
LIFO
400st. po 11 =4400,-
200st. po 10 =2000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz