Biznes plan-wzór - analiza rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan-wzór - analiza rynku - strona 1 Biznes plan-wzór - analiza rynku - strona 2 Biznes plan-wzór - analiza rynku - strona 3

Fragment notatki:

Business Plan
BUSINESS PLAN
WEDŁUG STANDARDÓW UNIDO (UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION)
1. PODSUMOWANIE - PREZENTACJA
ZASADNICZYCH WNIOSKÓW 2. GENEZA PROJEKTU
- SPONSOR (DEWELOPER) INWESTOR PROJEKTU
- HISTORIA PROJEKTU
- RODZAJE JUŻ WYKONANYCH STUDIÓW I BADAŃ ORAZ ICH KOSZTY
3. ANALIZA RYNKU I STRATEGIA MARKETINGOWA
- POPYT I RYNEK
- PROGNOZY I MARKETING
- PROGRAM PRODUKCJI
4. NAKŁADY MATERIAŁOWE
- STRUKTURA I PRZEWIDYWANE ROZMIARY ZAPOTRZEBOWANIA
- AKTUALNA I POTENCJALNA DOSTĘPNOŚĆ
- SZACUNEK CEN ORAZ ROCZNYCH KOSZTÓW NAKŁADÓW MATERIAŁOWYCH
5. LOKALIZACJA
- CHARAKTERYSTYKA PRODUKCYJNYCH I RYNKOWYCH CZYNNIKOW W PRZEWIDZIANEJ LOK.ALIZACJI
- ASPEKTY EKOLOGICZNE
6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU
- OKREŚLENIE ROZMIARÓW PROJEKTU
- TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE - CHARAKTERYSTYKA, SZACUNEK NAKŁADÓW
- BUDOWLE I ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WRAZ Z PEŁNYM SZACUNKIEM NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
7. ORGANIZACJA I KOSZTY POŚREDNIE
- OGÓLNY PLAN ORGANIZACYJNY
- PRZEWIDYWANE KOSZTY POŚRENIE
8. SIŁA ROBOCZA
- PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA SIŁĘ ROBOCZĄ, STRUKTURA WEDŁUG ZAWODÓW I KWALIFIKACJI
- PRZEWIDYWANE ROCZNE NAKŁADY NA SIŁĘ ROBOCZĄ
9. HARMONOGRAM REALIZACJI
OKRES I HARMONOGRAM REALIZACJI
PRZEWIDYWANE KOSZTY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACJI 10. ANALIZA FINANSOWA
- CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE
- FINANSOWANIE PROJEKTU
- KOSZTY PRODUKCJI
- PRZYCHODY
- TABLICA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- RACHUNEK WYNIKÓW
- PROGNOZA BILANSU
- OCENA MOŻLIWOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA (ANALIZA WSKAŹNIKOWA
TYPOWA STRUKTURA BUSINESS PLANU
SYNTETYCZNA PREZENTACJA FIRMY - 5%:
1. HISTORIA, CELE, ZADANIA
2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY
3. WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY (OBECNA, PRZESZŁA)
4. POSIADANE ORAZ PLANOWANE ŚRODKI ANALIZA OTOCZENIA - 15%
1. CHARAKTERYSTYKA OBECNYCH RYNKÓW
2. NAJISTOTNIEJSZE PRZEWIDYWANE ZMIANY OTOCZENIA GOSPODARCZEGO, FINANSOWEGO, PRAWEGO
3. NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY SCENARIUSZ PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA FIRMĘ
4. WYSZCZEGÓLNIENIE ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI
5. OCENA KONKURENCYJNOŚCI Z PUNKTU WIDZENIA MOCNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz