Finanse przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - strona 1 Finanse przedsiębiorstwa - strona 2 Finanse przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
są to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Majątek przedsiębiorstwa Majątek trwały To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które służą przez długi okres czasu i stopniowo tracą swoją wartość w ciągu długiego okresu czasu, i w związku z tym ulegają amortyzacji.
Majątek obrotowy To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które zużywają się w bardzo krótkim czasie i jednorazowo w 100% np. surowce potrzebne do produkcji zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym.
Wpisywane są jednorazowo w koszty i nie ulegają amortyzacji.
Finansowy majątek trwały Udziały konkretnego przedsiębiorstwa w innych przedsiębiorstwach, spółkach, długookresowe papiery wartościowe (przetrzymywane w przedsiębiorstwie dłużej niż 1 rok) stanowiące własność przedsiębiorstwa np. akcje.
Środki pieniężne Gotówka w kasie przedsiębiorstwa, i na rachunku bankowym oraz krótkoterminowe papiery wartościowe.
Rzeczowy majątek trwały A. Środki trwałe produkcyjne (są używane w produkcji) - Maszyny i urządzenia, budynki gospodarcze i produkcyjne, środki transportowe.
B. Środki trwałe nie-produkcyjne (nie są używane bezpośrednio w produkcji) - Budynki socjalne, domy wczasowe, przedszkola zakładowe, stołówki, domy kultury, świetlice, ośr. zdrowia.
Należności Należności pochodzą ze sprzedaży. Od momentu sprzedaży do momentu uzyskania środków czyli gotówki mija pewien okres czasu i w tym okresie powstają właśnie należności.
Jest to przeciwstawne zjawisko do zobowiązań (jesteśmy wtedy dłużnikiem).
Wartości niematerialne i prawne
Np. prawo do wieczystego użytkowania gruntów, patenty, wynalazki, programy komputerowe, reputacja przedsiębiorstwa - (good will - konkretna wartość przedsiębiorstwa na którą składa się pozycja rynkowa, opinia współpracujących firm, promocja, reklama) - podlega również wycenie - może być wyliczona w złotówkach np.: przedsiębiorstwo o wysokiej reputacji może uzyskać kredyt na lepszych warunkach - z niższym oprocentowaniem ponieważ bank ponosi niższe ryzyko udzielając takiej firmie kredytu, niż gdyby udzielił go firmie o niższej reputacji - wtedy ponosi wyższe ryzyko.
Zapasy (Rzeczowy majątek obrotowy)
A. Surowce i materiały do produkcji.
B. Półprodukty, bądź produkcja nie zakończona.
C. Gotowe, finalne produkty w magazynie - produkty wytworzone ale jeszcze nie sprzedane. (Koszty magazynowania + koszty zamrożenia kapitału).
Źródło finansowania , zasób środków pieniężnych (kapitału) finansujących określoną działalność lub przedsięwzięcie gospodarcze. Z punktu widzenia pochodzenia wyróżnia się źródła wewnętrzne i zewnętrzne, według kryterium zwrotności - źródła własne (kapitał własny) oraz obce (kapitał obcy, zobowiązania). Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa są wykazywane w jego bilansie pod postacią pasywów.


(…)

…, finansowe
Koszty całkowite - koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe Krążenie gotówki w przeds. - spadek poziomu zapasów = dopływ gotówki do firmy Źródło środków finansowych - sprzedaż składników majątku trwałego Każde zmniejszenie stanu aktywów firmy powoduje dopływ środków pieniężnych do przedsiębiorstwa, a zwiększenie to wykorzystanie środków pieniężnych Źródłem środków…
… wzoru:
Kd = r x (1-T)
Kd - rzeczywisty koszt kredytu bankowego
R - roczna nominalna stopa procentowa kredytu bankowego
T - stopa podatku dochodowego
Kiedy odsetki wpisujemy w koszty przedsiębiorstwa powoduje to mniejszy podatek dochodowy.
Efektywny koszt kredytu - związany jest z rozłożeniem rat kredytu. Kredyt możemy spłacać wg rat malejących lub równych.
Przykład:
Kredyt 100 zł. oprocentowanie…
… procentowej=15%);(tablice finansowe z wartością przyszła). Od czego zależy wartość przyszła (w jakich warunkach szybciej wzrasta FV): im wyższa jest stopa procentowa (i) tym wartość przyszła (FV) dziś zainwestowanych środków rośnie szybciej; wartość przyszła rośnie szybciej im częstsza jest kapitalizacja odsetek; FV wzrasta szybciej im dłuższy jest okres kapitalizacji; FV wzrasta szybciej, gdy wartość…
… środków finansowych;
Od czego zależy PV (kiedy PV jest wyższa): PV jest większa (wyższa), gdy mamy większa wartość końcowa; PV jest wyższa im niższa jest stopa dyskontowa; PV jest wyższa kiedy mamy rzadsza kapitalizacje odsetek; PV jest wyższa im mniejsza jest liczba okresów dyskontowania; ZAD 1: Gmina podpisała umowę sprzedaży gruntu z firma ABC, transakcja ma nastąpić za 3 lata i przyniesie wpływy…
… od towarów i usług. Również wymagane jest przedstawienie planu zagospodarowania kredytu. Banki starają się również na własną rękę uzyskać informacje uzupełniające. Ponadto przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi liczyć się z nieustanną ingerencją banku w sprawy wewnętrzne. Rodzaje kredytów. - Najbardziej istotny jest podział na kredyty obrotowe i inwestycyjne. K. obrotowe przeznaczane…
… w skali roku 20 % podatek 28%
Spłacamy w dwóch ratach: 1 rata kredyt 50 odsetki 10 podstawa oprocentowania 1000
2 rata kredyt 50 odsetki 5 podstawa opodatkowania 50
20% - nominalnie kredyt kosztował 20%
15% - efektywnie kredyt kosztował 15%
Kd = 20% x (1-28%)= 14,4%
Kredyt kupiecki - kredyt towarowy, kredyt dostawczy - nie płacimy za otrzymany towar po określonym czasie, czyli dostawca nas kredytuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz