Korelacja rangowa

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4256

V-Cramera Współczynnik korelacji rangowej Model regresji wielorakiej Dobór zmiennych ...

Skala pomiarowa badan marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

, decyle, kwantyle, korelacja rangowa, testy nieparametryczne; np. skala jednobiegunowa: silny ……..niesilny...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 • Statystyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1918

yt i y ni Współczynnik korelacji rangowej n rs S Si S * Współczynnik determinacji T Y n Ty ) i 1 1 (t...

Statystyka-pytania kontrolne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

. W jakich sytuacjach obliczamy współczynnik korelacji rangowej Spearmana - omówić sposób wyznaczania? 7...

W-Kendalla statystyka pareto

 • dr Stanisława Przetacznik
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

) to nie wszystko- musimy obliczyć rr- czyli średnią korelację rangową ocen- kolejny wzór- tym razem podstawiamy...