Statystyka-pytania kontrolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka-pytania kontrolne - strona 1 Statystyka-pytania kontrolne - strona 2

Fragment notatki:

STATYSTYKA - PYTANIA KONTROLNE, studia stacjonarne 2012/2013 WYKŁAD Realizacja: 10-15 godzin Materiał powtórzeniowo-rozszerzający CZĘŚ ć I 1. Pojęcie „statystyka” - różne rozumienia
2. Definicja i własne przykłady zbiorowości statystycznych (do trzech)
3. Populacja. Populacja skończona i nieskończona
4. Korzyści płynące ze statystycznego sposobu myślenia i postępowania
5. Omówić kolejne etapy badania statystycznego
6. Na czym polega różnica między badaniem pełnym a częściowym
7. Jakie badania nazywamy reprezentacyjnymi?
8. Proszę podać znaczenie terminów: populacja, próba, statystyka próby, parametr, estymator
9. Co to jest zmienna? Zmienna zależna i niezależna? Zmienna ciągła i dyskretna?
10. Omówić różne schematy doboru próby badawczej
11. Błędy w materiale statystycznym - ich rodzaje
12. Istota i rodzaje pomiaru. Skale pomiarowe zmiennych i ich związki ze statystykami
13. Różne sposoby zliczania danych statystycznych
14. Omówić zasady tworzenia przedziałów klasowych w szeregach strukturalno-rozdzielczych
15. Co to są szeregi kumulacyjne, jak je tworzymy
16. Konstrukcja tablic statystycznych - zasady, znaki umowne
17. Rodzaje wykresów statystycznych; zasady konstrukcji
18. Pojęcie rozkładu zmiennej; typy rozkładów; rozkład Gaussa
CZĘŚ ć II 1. Wymienić i omówić cechy, którymi mogą różnić się między sobą zbiorowości statystyczne
2. Jakie własności posiadają miary pozycyjne? Proszę wymienić miary pozycyjne. Czym różnią się średnie od przeciętnych pozycyjnych? 3. Omówić różnice w sposobie obliczania średniej arytmetycznej z danych nie pogrupowanych i szeregu rozdzielczego
4. Omówić właściwości, którymi charakteryzują się średnie arytmetyczne
5. Co to jest mediana i jak się ją wyznacza z danych nie pogrupowanych przy nieparzystej i parzystej liczbie jednostek w szeregu? Jak się oblicza medianę z szeregu strukturalno-rozdzielczego?
6. Co to jest modalna? Jak się ją wyznacza?
7. Omówić wzajemne ustosunkowanie przeciętnych w szeregach symetrycznych i asymetrycznych oraz uzasadnić celowość i możliwości stosowania przeciętnych w różnych sytuacjach
8. Scharakteryzować ogólnie podstawowe miary dyspersji
9. Zdefiniować odchylenie standardowe, jak się go oblicza; interpretacja odchylenia standardowego 10. Uzasadnić celowość i możliwość stosowania poszczególnych miar dyspersji.
11. Omówić sposoby oceny symetrii (asymetrii) rozkładów


(…)

… sposób postępowania; własny przykład
10. Funkcja regresji pierwszego i drugiego rodzaju.
11. Dopasowanie funkcje regresji.
12. Zmienna losowa i jej rozkład.
13. Estymacja parametrów rozkładu jednej zmiennej.
14. Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne - relacja pojęć
2
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz