Kontrkultura - strona 5

Pojęcie kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

ze względu na stosunek do obowiązującej polityki państwa; alternatywna, kontrkultura. ...

Kultura-definicja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

może być uznana za subkulturę. Kontrkultury - określa względnie spójną grupę społeczną, która wyraża sprzeciw...

Pojęcie socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3073

świat – ludzie będą niewolnikami, zamknięci w „żelaznej klatce” racjonalności. Kontrkultura...

Kultura jako wyróźnik człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Barbara Szacka
 • Socjologia
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4074

- dostosowanie do warunków życia, pracy b) programowa negacja wartości, norm i wzorców (kontrkultura, kultura...

Socjologia Kultura - notatki z 2 semestru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Aleksandra Bronk
 • Socjologia kultury
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1141

przez ich członków kultury szerszej. - kontrkultury - sposób życia swiadomie i celowo przeciwstawny dominującej...

Opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jerzy Przybyszewski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

lub kontrkulturami. Subkultury- to systemy kulturowe odrębne od uznanych w danym społeczeostwie nie szkodzące innym...

Materializm kulturowy Harrisa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1792

tendencji, która wyłoniła się pod wpływem kontrkultury. Broni uniwersalizmu naukowego przeciwko relatywizmu...