Kontrkultura - strona 4

Wstęp do kulturoznastwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Barański
 • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

- narzucona, np. przez państwo T. Roszak - pojęcie kontrkultury - sprzeciwia się mainstreamowi, postawa buntu...

Kultura - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

dominująca - przeważa w danej grupie społecznej Kontrkultura - głosi wartości sprzeczne z kulturą dominującą...

Kultura, manifest

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

dominująca - przeważa w danej grupie społecznej Kontrkultura - głosi wartości sprzeczne z kulturą dominującą...

Styl, idee i formy działania hippisów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Rafał Chwedoruk
 • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

; to be hip - żyć na bieżąco, dniem dzisiejszym) - kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku...

Wykład - definicja Subkultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

subkulturę nazywa się czasem kontrkulturą lub kulturą alternatywną. Członkowie subkultur manifestują swoją...

Socjologia - wykład z pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1743

społeczeństwa, traktowanego jako całość. Kontrkultura - wzorce pewnej podgrupy są przeciwstawne wzorcom całego...

Typy ładu społecznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1736

odrzucania kultury dominującej i zastępowania jej kontrkulturą. Kultura osiagania celów w USA- silna presja...