Porównanie systemów myśli pedagogicznej - pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5460
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porównanie systemów myśli pedagogicznej - pedagogika - strona 1 Porównanie systemów myśli pedagogicznej - pedagogika - strona 2 Porównanie systemów myśli pedagogicznej - pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

10-stronicowe opracowanie zagadnień związanych z tematem systemy myśli pedagogicznej w formacie doc. Omówienie i porównanie systemów myśli pedagogicznej. W treści notatki z pedagogiki można spotkać się z następującymi terminami: polska myśl pedagogiczna, pedagogika powszechna, pedagogika filozoficzna, J. Locke, pedagogika angielskiego oświecenia, filozofia wychowania swobodnego, J. J. Russeau, naturalizm, filozofia wychowania człowieka, J. H. Pestalozzi, dialektyczna filozofia wychowania, G. W. Hegel, neohumanizm, W. von Humboldt, filozofia panteistyczna, historia myśli pedagogicznej, nurty pedagogiki, pedologia, rozwój psychologiczny, Janusz Korczak, pedagogika personalistyczna, pedagogika egzystencjalna, pedagogika marksistowska, pedagogika kultury, skauting, lord Baden-Powell, psychologia indywidualna, behawioryzm, psychoanaliza, pedagogika socjologiczna, personalizm, byt społeczny, kultura duchowa. Ponadto w opracowaniu następujące pojęcia: Martin Heidegger, Karl Jaspers, humanizm, new age, era wodnika, kontrkultura, ruchy kontestacyjne, nowe strategie edukacyjne, nurt radykalnej krytyki szkoły, nurty postmodernistyczne, ideologie wychowawcze, pedagogika hermeneutyczna, antypedagogika, Erich Fromm, dziecko jako podmiot, pedagogika humanistyczna, M. Montessori, R. Steiner, C. Bereiter, A. Miller, koncepcja F. Foestera, orientacja religijna w pedagogice, wychowanie państwowe, deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, wychowanie patriotyczne.

PORÓWNANIE SYSTEMÓW MYŚLI PEDAGOGICZNEJ, EUROPEJSKIEJ W XX WIEKU.
Polską myśl pedagogiczną analizuje się w obrębie przeglądu współczesnych prądów i kierunków w pedagogice powszechnej. Pedagogika polska stanowi organiczną część pedagogiki europejskiej i światowej.I. Tradycje pedagogiki filozoficznej - europejskie i polskie.Kulturę edukacyjną nowożytnej Europy charakteryzują wielkie filozoficzne systemy pedagogiczne:a. myśl p. angielskiego oświecenia reprezentowana przez J. Locke'a - XVII w. (człowiek - tabula rasa); b. naturalistyczna filozofia wychowania swobodnego J. J. Russeau - XVIII w. ;c. filozofia wychowania “człowieka” i pielęgnowania jego godności J. H. Pestalozziego XVIII/XIX w. ;d. filozofia postępu przez powszechną oświatę publiczną J. A. Condorceta - XVIII w. ;e. p. autonomii ludzkiej osoby oparta na krytycznej filozofii I.Kanta - XVIII/XIX w. ;f. idealistyczna p. woli J. G. Fichtego - XVIII/XIX w.;g. filozofia wychowania `międzypokoleniowego' F. D. E. Schleiermachera - XVIII/XIX w.;h. dialektyczna filozofia wychowania `wolnej osobowości' przez jej kształcenie na obiektywnych dobrach ducha ludzkiego G. W. Hegla - XVIII/XIX w. ;i. p. neohumanizmu W. von Humboldta - XVIII/XIX, który reformował szkolnictwo pruskie;j. filozofia panteistyczna - `nauka o wszystkim w Bogu' i w tym duchu realizowana p. wieku przedszkolnego (Kindegarten) F. W. A. Froebla XVIII/XIX w.;k. filozoficzna p. J. F. Herbarta XVIII/XIX w., który pragnął ją uczynić naukową przez oparcie na etyce i psychologii.Takie też są tradycje polskiej myśli pedagogicznej w XIX w. wyrażone systemach Bronisława Trentowskiego, Karola Libelta oraz Ewarysta Estkowskiego.II. Narodziny i rozwój empirystycznej pedagogiki naukowej.W końcu XIX i w XX wieku następuje rozwój p. empirycznej i eksperymentalnej. Dąży się do oparcia praktyki edukacyjnej - głównie pracy szkolnej i pracy nauczyciela - na naukowych podstawach i na różnorodnych osiągnięciach nauk szczegółowych. Dążenia te w XX w. przybierają różne kierunki i formy. Najwcześniejszy z ty

(…)

…. socjologiczna, społeczna (socjologizm pedagogiczny, p. środowisk wychowawczych). P. socjologiczna jest nurtem teoretycznym ukazującym społeczny oraz kulturowy charakter wychowania. Twórcą tej dyscypliny jest E. Durkheim, założyciel francuskiej szkoły socjologicznej (wychowanie jest działaniem wywieranym przez pokolenia dorosłe na te, które nie są jeszcze do życia społecznego dojrzałe). Zręby p. społecznej…
… przez technokratyzm społeczeństwa, prowadzoną z pozycji Nowej Lewicy, ruchów kontestacyjnych i kontrkultury, dopełnia nurt radykalnej krytyki szkoły, jako środka 'represyjnego oddziaływania' cywilizacji technokratycznej i jej indoktrynacji ideologicznej. Największego rozgłosu nabrały poglądy I. Illicha, ur. 1926 r. w Wiedniu, w rodzinie chorwackiej, działającego w Ameryce Południowej. Uważa on, że współczesny…
… naszego stulecia w narastającym ruchu edukacji kulturalnej zarówno w szkole, jak i poza nią. Edukacja kulturalna powinna stawać się nowoczesną postacią kształcenia ogólnego. Ad.d. Nurt p. egzystencjalnej. Twórcami filozofii egzystencjalnej byli Niemcy M. Heidegger (zm. 1976 r.) i K. Jaspers. Egzystencjalizm jest filozofią sensu istnienia ludzkiego. Wyraża on jedną z postaw XX w. wobec życia i świata, a mianowicie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz