Pojęcie kultury-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kultury-opracowanie - strona 1 Pojęcie kultury-opracowanie - strona 2 Pojęcie kultury-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kultura Pojęcie kultury
Kultura- rodowód tego pojęcia sięga starożytnego Rzymu. W łacinie wyraz cultura - oznaczał uprawę roli. Po raz pierwszy w znaczeniu przenośnym użył go Cyceron odnosząc go do uprawy umysłu- cultura animi - aktywność duchowa, wewnętrzna. Początkowo nie zwracano uwagi na etymologiczny związek kultury z kultem, a w konsekwencji nie przypisywano jej szczególnych wartości godnych szacunku i hołdu. Upowszechnienie terminu kultura nastąpiło dopiero w XVIIIw. We Francji, Anglii i Włoszech- zaczęto przez nie rozumieć życie umysłowe, duchowe człowieka oraz jego cechy i wytwory. W Niemczech - kultura oznaczała kształcenie, proces ewolucji od najniższego poziomu, wspólnotę kulturową narodu, rozwój ducha. Herder np.; uważał iż kultura jest narzędziem przystosowania człowieka, natomiast Goethe i Humboldt położyli nacisk na swoistość i autentyczność przeżywania oraz tworzenia kultury w narodach i jednostkach. Ich teorie stały się punktem wyjścia dla teorii osobowości kulturowej i dla teorii kultury narodowej. W Polsce jako jeden z pierwszych pojęcia tego używał Lelewel, traktując kulturę jako doskonalenie moralne i umysłowe człowieka, a także rozwój sztuki, wiedzy, idei i religii.
Podstawowe składniki kultury Rzeczy- przedmioty stanowiące wytwory, obiekty ludzkiej działalności
Znaki- materialne (pismo, garnek) zachowania (słowa, gesty).
Zachowania ludzkie, które mają charakter społecznie ustalonych, stanowią realizację określonego wzoru kultury.
Globalne antropologiczne pojęcie kultury- obejmuje przedmioty stanowiące wytwory i obiekty ludzkiej działalności, same działanie a wreszcie stany psychiczne człowieka: postawy, dyspozycje, nawyki, stanowiące rezultat wcześniejszych oddziaływań oraz przygotowanie i warunek przyszłych działań.
Fakt kulturowy -5 podstawowych kategorii
trwałe wytwory kultury; materialny i przekonania, idee, ideały.
wartości uznane społecznie
Normy i wartości
zachowania odmienne w różnych zbiorowościach społecznych.
obyczaje.
Szerokie rozumienie kultury- typowe dla humanistów
Taylor-kultura, czyli cywilizacja to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa.
Czarnowski- całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie. Aby dany element dorobku społecznego mógł być zaliczony do kultury musi stać się dobrem wspólnym szeregu grup ludzkich.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz