Konsens - strona 9

Treść czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

przepisów prawnych lub właściwości czynności prawnej X. ZAWARCIE UMOWY §1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. KONSENS 1...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

ale porozumienia - konsensu stron - dzięki działalności pretora czynności te uzyskały zaskarżalność...

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

ale porozumienia - konsensu stron - dzięki działalności pretora czynności te uzyskały zaskarżalność...

Umiejętności społeczne - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

do konsensu leży właściwa komunikacja między stronami. Akt pojednania oddaje intensywna ekspresja pozytywnych...

Odmiany świadomości społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

są odosobnione i wyjątkowe, a w jakim są terenem szerokiego konsensu. Pozwala to przełamać stan...

Wzorce umów - charakter prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

treści stosunku prawnego jest dokonywane na gruncie dwóch wariantów: - konsensu normatywnego (wzorce...

Socjologia Comt'a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

wszystkich części organizmu (konsens) przemiany świadomości są skorelowane z przemianami wszystkich innych dziedzin...