Konsens - strona 8

PODZIAŁ CZYNNOŚCI PRAWNYCH - Jednostronne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

lub więcej stron ( np. umowa spółki cywilnej ), potrzebny jest konsens ( zgodność zamiarów stron...

Zasada podziału władzy - opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2352

unicestwiania (dymisja rządu, rozwiązanie parlamentu). Polityczny konsens, o którym mowa, zależy od stopnia...

Prawo cywilne - część ogólna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3402

Dokument ma 30 stron, dotyczy części ogólnej prawa cywilnego i porusza zagadnienia takie jak: prawo podmiotowe, koncepcja umiarkowanego pozytywizmu, stosunek cywilnoprawny, proste stosunki cywilnoprawne, złożone stosunki cywilnoprawne, uprawnienia, roszczenia,