wykład - Współczesne modele rozwoju gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3283
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Współczesne modele rozwoju gospodarczego - strona 1 wykład - Współczesne modele rozwoju gospodarczego - strona 2 wykład - Współczesne modele rozwoju gospodarczego - strona 3

Fragment notatki:

Współczesne modele rozwoju gospodarczego Racjonalność ekonomiczna
Mechanizm rynkowy - rynek decyduje o alokacji czynników produkcji Działanie mechanizmów rynkowych jest wsparte konstytucyjną zasadą ustrojowej wolności gospodarczej Gospodarka rynkowa ma charakter pieniężny - gospodarka pieniężna, jest oparta na pieniądzu, który spełnia rolę pewnego parametru, kryterium są nakłady i efekty, jako podstawa podejmowania decyzji gospodarczych Zasada pomocniczości - jako brak lub tylko minimalna ingerencja rządu w procesy gospodarcze
Założenia czystego - wzorcowego modelu gospodarki rynkowej:
Tylko dwa typy - konsumenci i przedsiębiorcy, którzy występują w roli sprzedawców i nabywców Podmioty te spotykają się na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz na rynku czynników produkcji
Podmioty działają na rynku w warunkach konkurencji doskonałej - tzn. poszczególni uczestnicy nie mają wpływu na ceny, rynek jest przejrzysty, istnieje swoboda zawierania transakcji Wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej Przepływom towarów i pieniądza odpowiada przekazywanie praw własności Istnieją współcześnie na świecie zróżnicowane modele gospodarek rynkowych, a wyznacznikiem jest stopień ingerencji państwa w gospodarkę, oznacza to, że mechanizm rynkowy jest zastępowalny, uzupełniany i korygowany przez państwo, poprzez gwarantowanie przestrzegania reguł gry rynkowej, popieranie wolnej konkurencji, dokonywanie redystrybucji dochodów a także realizowane działania na rzecz stabilizacji gospodarczej. Model anglosaski: neoliberalna gospodarka rynkowa (neoamerykański)
Model nadreński: społeczna gospodarka rynkowa Model skandynawski: socjal - demokratyczna gospodarka rynkowa Model japoński: gospodarka rynkowa azjatyckich tygrysów. Ad. 1. Model ten jest realizowany w największym stopniu w Wielkiej Brytan i USA, model ten opiera się w największym stopniu o wolno konkurencyjny i wolno rynkowe mechanizmy funkcjonowania. Podstawa tego modelu wiąże się z ograniczoną rolą władz publicznych, które powstrzymują swoje interwencje jedynie do określenia regulacji funkcjonowania rynku a także ochrony konkurencji wolnorynkowej np. poprzez walkę z monopolami. W modelu tym występuje mała ilość przedsiębiorstw państwowych i komercjalizacja wielu usług sektora publicznego. Rynek pracy ma charakter elastyczny - jest tylko w niewielkim stopniu regulowany przez przepisy ochrony pracowników. W latach 70 -tych i 80 -tych USA i Wielka Brytania powróciły do liberalizmu gospodarczego. (Adam Smith) Zakłada on deregulację (model ten) w imię ochrony wolnej konkurencji oraz równości szans, a także minimalną redystrybucję, którą mają zapewnić niskie podatki. Siłą sprawczą i motywująca jest rachunek ekonomiczny, czyli maksymalizacja zysku. Model ten nakładana jednostkę dużą odpowiedzialność za swój los. Duża zdolność absorpcji i otwartość na imigrantów. Społeczna rola państwa jest bardzo ograniczona tzn. państwo jest gwarantem np. wolnej konkurencji, ale nie pomaga i nie ułatwia w wyrównywaniu szans.

(…)

…. Przedsiębiorstwa średnie i duże. Pracodawcy ciężko jest zwolnić pracownika pełnoetatowego. Ad. 3. Szwecja, Norwegia, Finlandia oraz Dania dążąc do idei państwa opiekuńczego stworzyły własny model gospodarki rynkowej - model skandynawski. Podstawowymi zasadami, na jakich opiera się skandynawskie państwo opiekuńcze są - demokracja, sprawiedliwość społeczna i równość o także solidarność społeczna. Składa…
… i zdeformowany - gospodarka Japonii może być określona jako interwencjonistyczna - socjal-(…) podstawą jest przyjęcie założenia tkwiącego w ekonomii dobrobytu iż korzyści społeczne wynikające z pewnego ograniczenia wolności gospodarczej będą znacznie większe niż straty. W praktyce system ten powoduje wysoką stopę redystrybucji budżetowej, dług publiczny nadmierne świadczenia socjalne oraz wysokie obciążenia…
… japońskiej rodziny. Model sektora bankowego - dominującą rolę spełniają banki uniwersalne. Jednocześnie nawiązują się powiązania między bankami a korporacjami, banki zaspokajają popyt na krótko długoterminowy pieniądz. Zaletami tego systemu są min. finansowanie podmiotów gospodarczych na podstawie indywidualnych umów kredytowych, stymulowanie powstawania banków uniwersalnych. Brak związków zawodowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz