Społeczna gospodarka rynkowa - Kompromis społeczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczna gospodarka rynkowa - Kompromis społeczny - strona 1 Społeczna gospodarka rynkowa - Kompromis społeczny - strona 2 Społeczna gospodarka rynkowa - Kompromis społeczny - strona 3

Fragment notatki:

Społeczna gospodarka rynkowa  Fundacja Ludwika Erharda - centrum idei społecznej gospodarki rynkowej   W sierpniu 1999 r. odbyło się w miejscowości Vlotho (Niemcy) dwutygodniowe seminarium na temat społecznej  gospodarki rynkowej w Republice Federalnej Niemiec. Było ono zorganizowane dla 24-osobowej grupy członków  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego reprezentującej różne Oddziały PTE.  Partnerem naszego Towarzystwa w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz finansowaniu seminarium była Fundacja  Ludwika Erharda w Bonn (Ludwig Erhard Stiftung). Zadania organizacji seminarium na terenie Niemiec przyjęło na  siebie   Ogólnoeuropejskie   Centrum   Studiów   (Gesamteuropăisches   Studienwerk)   w   miejscowości   Vlotho   nad  Wezerą.  Wprawdzie Republika Federalna Niemiec jest niewątpliwie państwem socjalnym, to jednak prezentowany zarys  koncepcji społecznej gospodarki rynkowej nie jest prostym odzwierciedleniem istniejącej praktyki gospodarczej.  Przedstawiciele Fundacji Ludwika Erharda oceniają bowiem, że polityka gospodarcza Niemiec odeszła w dużym  stopniu od zasad wytyczonych przez patrona tej fundacji.  Chodzi tu zwłaszcza o to, że w praktyce polityka gospodarcza i polityka socjalna prowadzone są odrębnie. W myśl  koncepcji społecznej gospodarki rynkowej prezentowanej przez Fundację Ludwika Erharda, polityka gospodarcza  powinna tworzyć spójną całość z polityką socjalną, która powinna być również ważnym instrumentarium rozwoju  gospodarczego.  Za   swoje   istotne   zadania   uważają   utrzymywanie   i   rozwijanie   koncepcji   społecznej   gospodarki   rynkowej   jako  wzorca, uważając ją za model uniwersalny, nadający się do zastosowania również w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej.  Zasadnicze   znaczenie   ma   wyjaśnienie   pojęcia   społecznej   gospodarki   rynkowej   w   rozumieniu   twórców   oraz  kontynuatorów   tej   koncepcji   -   wskazują   oni   na   zasadniczą   spójność   gospodarki   rynkowej   oraz   jej   aspektów  socjalnych. Należy to rozumieć w taki sposób, że niezbędne jest realizowanie gospodarki rynkowej z zachowaniem  wszystkich   atrybutów   decydujących   o   jej   wysokiej   efektywności.   Dotyczy   to   uznania   własności   prywatnej,  odpowiedzialności za podejmowane decyzje, prawa do uzasadnionego ryzyka w decyzjach gospodarczych. Jest to  tym bardziej istotne, że Niemcy, podobnie jak wiele krajów europejskich stoją obecnie w obliczu kryzysu, nie tylko   zbyt   wysokich   kosztów,   ale   również   kryzysu   wywołanego   koniecznością   odnowienia   aparatu   wytwórczego   i 

(…)

… społecznej muszą mieć równocześnie przekonanie, że sprawiedliwość socjalna może być
realizowana jedynie pod warunkiem, że przedsiębiorstwa będą zdolne do działania na poziomie konkurencyjnym.
Społeczna gospodarka rynkowa jako ''trzecia droga''
Rolę państwa w społecznej gospodarce rynkowej widzi się w taki sposób, że potrzebne jest państwo ''szczupłe''
(lean), ale silne i zdolne do przeprowadzania zamierzeń…
… systemu, a nie poza nim.
Poszukiwanie rozwiązań dla ograniczania sprzeczności pomiędzy wolnością dla działalności gospodarczej a
potrzebą poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich grup społecznych jest podstawowym zadaniem socjalnej
gospodarki rynkowej. Używa się też dla tej koncepcji określenia ''trzecia droga'' pomiędzy systemami opartymi na
reglamentacji, a nieograniczonym liberalizmem gospodarczym…
… może się przenosić na jedną lub drugą stronę,
zawsze jednak w ramach porozumienia oraz przyjętych zobowiązań. Należy bowiem uwzględnić, że rynek jest
rodzajem loterii (Glückspiel), w ramach której sytuacja podmiotów gospodarczych oraz jednostek może ulegać
zmianom.
Odpowiedni mechanizm reagowania na zmiany sytuacji w interesie obu stron może ułatwić akceptację reguł
gospodarki rynkowej przez szersze kręgi społeczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz