Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego Polski - strona 1  Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego Polski - strona 2  Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego Polski - strona 3

Fragment notatki:

Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego Polski. Ogólna charakterystyka koncepcji spo łecznej gospodarki rynkowej (SGR) SGR = GR ( racjonalno ść, efektywność, dynamika ) + S ( rozbudowany system zabezpieczeń społecznych i środków zmniejszających rażące dysproporcje )
→ Jest to GR, ale - starannie uporz ądkowana; → Jest to wolny rynek, ale w po łączeniu z ustawodawstwem społecznym , ubezpieczeniami społecznymi, osiągnięciami socjalnymi w zakładach pracy, partnerstwem między przedsiębiorcami i pracownikami. w zarządzaniu zakładem, udziałem pracowników we własności, ruchem human relations . → Jest to „ spo łecznie oswojony kapitalizm ” (J. Schumpeter).
Autorzy koncepcji SGR to teoretycy życia gospodarczego związani z kręgiem neoliberałów (freiburska szkoła ordoliberalizmu): Walter Eucken, Franz Böhm, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred Müller-Armack.
→ Istnieją różne wersje teoretyczne i oparte na nich programy polityki gospodarczej w SGR:
program dla powojennych Niemiec Zach ., opracowany przez Müllera-Armacka, wprowadzony w życie w 1948 r. przez ministra gospodarki Ludwiga Erharda.
SGR nie jest „trzecią drogą“ rozwoju gospodarczego między kapitalizmem i socjalizmem
Aksjologia SGR : Proces gospodarczy jako integralny element ca łego systemu społecznego ; stanowi mat. bazę, na której opierają się wart. pozagosp. Jej twórczym podmiotem jest człowiek. Fundamentem koncepcji SGR jest idea ORDO, tj. ładu, porządku społ. Musi się on opierać na akceptacji podst. wart. humanist.; są one wbudowane w cały system. Są przesłanką sprawnego funkcjonowania gospodarki.
→ SGR jest syntezą: wolności i sprawiedliwości społecznej oraz odpowiedzialności osobistej i solidarności Gospodarka opiera si ę na równouprawnieniu , na równości szans.
→ Solidarność ma miejsce np. w obrębie wspólnoty ubezpieczeniowej (solidarność międzypokoleniowa), w obrębie „grup interesu” i między nimi, solidarność międzynarodowa.
SGR definiuje się jako system zdolny do rozładowania wewnętrznych napięć. Jest on otwarty :
dla wszystkich , którzy chcą uczestniczyć w rynku; propozycja skierowana do jednostek (personalizm);
światopoglądowo, religijnie;
na zmiany.
Jako „ład pokojowy“ wygasza „wojny handlowe“, przewiduje solidarystyczną pomoc oraz integrację gospodarczą w ramach wspólnego rynku ( np. EWG, UE).
Zakłada się aktywną wobec gospodarki rolę państwa → Koncepcja państwa społecznego. Państwo ma mieć wizję całości porządku gospodarczego i czuwać nad jego realizacją. Ma to służyć do stworzenia jasnych warunków działania dla efektywnego funkcjonowania gospodarki. Ma to stworzyć takie warunki, aby podejmowanie działalności gospodarczej okazywało się bardziej atrakcyjne niż zabieganie o środki pochodzące z redystrybucji dochodu społecznego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz