Wykład - społeczna gospodarka rynkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - społeczna gospodarka rynkowa - strona 1

Fragment notatki:

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA - klauzula określająca ustrój społeczno-gospodarczy państwa polskiego. W odróżnieniu od ustroju politycznego odnoszącego się do prawno - instytucjonalnych rozwiązań w zakresie struktury i funkcjonowania władzy publicznej, ustrój społeczno -gospodarczy określa strukturę własnościową, funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych oraz determinuje materialne warunki życia społecznego -zapewnia się z jednej strony efektywność ekonomiczną opartej na wolnej konkurencji wolności gospodarczej z drugiej strony zapewnia się sprawiedliwość społeczną i określony ład społeczny
-pojawiła się w Niemczech po II wojnie światowej twórca Alfred Muller-Armack „Kierowanie gospodarką a gospodarka rynkowa”
-opiera się na 3 filarach: wolności DG, własności prywatnej, solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych -państwo polskie pełni funkcję państwa opiekuńczego, a działania podejmowane przez państwo mają na celu wspieranie społecznych aspektów gospodarki
-podstawą życia gospodarczego w PL jest własność prywatna mająca pierwszorzędne znaczenie, które wynika z zasady SGR; -SGR stanowi odzwierciedlenie myśli społecznej kościoła Katolickiego jak i zakorzenionych w tradycji europejskiej elementów solidarności społecznej i tradycji liberalno - demokratycznych
-połączenie tradycji liberalnych i solidarności społecznej pozwala na zakwalifikowanie przyjętego modelu do koncepcji gospodarki mieszanej - cel znalezienie złotego środka między kapitalizmem i socjalizmem, aby rynek stał się narzędziem realizacji określonych celów i wartości społecznych -cel SGR: osiągnięcie wspólnego dobrobytu gospodarczego poprzez wprowadzenie porządku wolnej konkurencji, planowaną politykę wzrostu, dążenie do pełnego zatrudnienia oraz zagwarantowanie wolności w handlu zagranicznym i wymianie walut, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego itd.
-w SGR funkcje państwa polegają na: -działaniach kontrolnych i korygujących dysproporcje w gospodarce
-działaniach wyprzedzających i wyznaczających pożądane cele
-działaniach organizatorskich i koordynujących
-działań ochronnych i ogólnospołecznych kreujących stabilny rynek
-w celu realizacji założeń SGR państwo może posługiwać się bezpośrednimi lub pośrednimi narzędziami kierowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz