Makroekonomia - Systemy gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Systemy gospodarcze - strona 1 Makroekonomia - Systemy gospodarcze - strona 2 Makroekonomia - Systemy gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe systemy gospodarcze
 Wolnorynkowy
 Etatystyczny
 Centralnie planowany
System wolnorynkowy
Występuje, gdy państwo ogranicza swoją aktywność do określania ładu i
porządku prawnego. Procesami gospodarczymi rządzi niewidzialna ręka
rynku. Najważniejszym elementem rynku jest konkurencja wśród jego
uczestników. Eliminuje ona z rynku słabsze firmy. Nie ma barier, by wejść na
rynek. Swobodnie kształtujące się na rynku ceny, na które żaden uczestnik
nie ma znaczącego wpływu, stanowią jedyny instrument informujący o tym,
jakie zmiany zachodzą w gospodarce. Producenci, zainteresowani
maksymalizacją zysku, dążą do zaspokojenia w jak największym stopniu
potrzeb konsumentów - takie działanie wyzwala innowacyjność - to w
konsekwencji doprowadza do rozwoju gospodarczego.
System mieszany (etatystyczny)
Mechanizm rynkowy ograniczają różne działania państwa. Państwo
interweniuje w gospodarkę po to, by udoskonalić system rynkowy.
Interwencja państwa przybiera różne formy. Może ono mniej lub
bardziej radykalnie ingerować w procesy rynkowe, może również
prowadzić działalność gospodarczą. Może ingerować w rynkowy
mechanizm tworzenia się cen, ustalając ceny urzędowe. Wejście danej
firmy na rynek może być ograniczone koniecznością uzyskania
odpowiednich zezwoleń - koncesji. Państwo wprowadza także pewne
regulacje dotyczące zachowania się uczestników na rynku, np.
dotyczące działań antymonopolowych.
Systemy centralnie planowane
 dominuje państwowa własność czynników wytwórczych,
 istnieje nierynkowe rozmieszczenie czynników wytwórczych.
Głównym sektorem jest sektor państwowy.
Najważniejsze decyzje dotyczące tego: co, jak i dla kogo wytwarzać są
podejmowane przez aparat partyjno-państwowy. Mechanizm rynkowy jest
zastąpiony przez plan centralny, który określa wielkość produkcji dla każdej
gałęzi gospodarki.
Przedsiębiorstwa nie są samodzielne i nie mogą podejmować suwerennych
decyzji. Kierownictwo przedsiębiorstw zabiega tylko o to, by otrzymać jak
największy przydział środków finansowych i rzeczowych, gdyż są one
rozdzielane centralnie.
Gospodarka kapitalistyczna
Własność kapitalistyczna oznacza istnienie takiej struktury społ.-
ekonom., która umożliwia prywatnym właścicielom środków produkcji
prowadzenie działalności gospodarczej nastawionej na maksymalizację


(…)


wyjątkowo wysoki udział redystrybucji w dochodzie
narodowym (ponad 60%)
Szwecja
 Szwedzkie państwo socjalne zaczęło się wyraźnie rozwijać w latach 30', ale w
pełnym zakresie wprowadzono je dopiero po drugiej wojnie światowej, już w
wysoce rozwiniętej gospodarce.
 Jednym z elementów były silne instrumenty redystrybucji dochodów (bardzo
progresywne opodatkowanie dochodów osob.). towarzyszyły mu dość niskie…
… one poczucie bezpieczeństwa socjalnego, ale wymagały właśnie
wysokich podatków.
 "Model szwedzki" charakteryzował się dodatkowo tym, że publicznemu
finansowaniu wspomnianych świadczeń towarzyszył niemal całkowity publiczny
monopol na ich produkcję. Na przykład do niedawna w Szwecji niezwykle trudno
było założyć prywatną praktykę lekarską.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz