Rola państwa w gospodarce rynkowej - Funkcje państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4109
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola państwa w gospodarce rynkowej - Funkcje państwa - strona 1 Rola państwa w gospodarce rynkowej - Funkcje państwa - strona 2 Rola państwa w gospodarce rynkowej - Funkcje państwa - strona 3

Fragment notatki:

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa Udział państwa w gospodarce. Funkcje państwa. Zasady dobrego państwa. Stymulujące kierunki aktywności ekonomicznej państwa. Funkcje państwa w świetle teorii praw własności. Czynniki spowalniające wzrost gospodarczy. Ile państwa w gospodarce? Kierunki prywatyzacji. Optymalny poziom dystrybucji. Wpływ socjalizmu na wzrost roli państwa w kapitalizmie. Koncepcje państwa opiekuńczego na przykładzie Szwecji oraz Niemiec. Koncepcja państwa liberalnego na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Funkcje państwa Dostarczanie dóbr publicznych Wspieranie rozwoju Funkcja męża Funkcja akuszerki Stabilizacja makroekonomiczna Korygowanie niedoskonałości rynkowych Koszty zewnętrzne Korzyści zewnętrzne Zapewnianie ładu społecznego Zapewnianie sprawiedliwości społecznej Funkcja alokacyjna Funkcja redystrybucyjna Funkcja stabilizacyjna Alokacyjna Polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych. Funkcja ta obejmuje działania państwa, których celem jest stworzenie przesłanek i warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury ekonomicznej i społecznej, politykę strukturalną oraz politykę prewencyjną w zakresie ochrony środowiska. Stabiliza cyjna Stabilizacyjna funkcja państwa obejmuje najważniejsze cele makroekonomiczne państwa. Jej zadanie polega na podejmowaniu działań mających ograniczać lub eliminować inflację i bezrobocie, osiąganiu i utrzymywaniu w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, zmniejszaniu amplitudy wahań koniunkturalnych, czyli zachowaniu ogólnej równowagi rynkowej. Redystrybucyjna obejmuje działania w sferze zabezpieczenia społecznego oraz inne mające na celu zmniejszenie nierówności wynikających z działania czynników rynkowych w zakresie majątkowym i dochodowym.   Podstawowymi narzędziami za pomocą których państwo dokonuje redystrybucji dochodu narodowego są:   -         system podatkowy -         wydatki z budżetu -         składki na ubezpieczenia społeczne -         oddziaływanie na system cen, opłat Zasady dobrego państwa Zasada symbiozy państwa i rynku Zasada komplementarności rynku i demokracji Zasada dominacji mechanizmu rynkowego w gospodarowaniu

(…)

… wydatkowanych przez budżet a efektywność sektora prywatnego
Biurokracja
Czas reakcji na zmiany w otoczeniu przez sektor prywatny i państwowy- porównanie
Lobbying- jawny czy ukryty
Powiązania gospodarki z polityką- patologie
Kierunki prywatyzacji
Służba zdrowia
Szkolnictwo
Więzienia
Wojsko
Państwo opiekuńcze (ang. welfare state), także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego - koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych.
KONCEPCJA PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO -państwo ingeruje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz