Pojecie i zasady ustroju politycznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie i zasady ustroju politycznego-opracowanie - strona 1 Pojecie i zasady ustroju politycznego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Pojecie i zasady ustroju politycznego.
Każda konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy - tożsamość konstytucyjna. Zasady te wskazują przede wszystkim tego, do kogo należy władza w państwie (określają suwerena), ustanawiają podstawowe formy wykonywania tej władzy i rodzaje (typy) organów państwowych do tego powołanych. Zasady te określają podstawowe sposoby i treści wykonywania tej władzy, wskazując idee i cele jakie powinny być w tym procesie urzeczywistniane.
Konstytucyjne zasady ustroju nie zawsze muszą być zapisane w odrębnych postanowieniach tego aktu. Jest bowiem regułą, że tekst konstytucji posługuje się skrótami myślowymi, pojeciami-kluczmi, milcząco zakładając, że znaczenie tych pojęć jest na tyle oczywiste, iż nie wymaga legalnych definicji. W ten sposób zasady ustroju nabierają znacznej elastyczności, i o ich rzeczywistej roli i znaczeniu można często mówić dopiero na tle orzecznictwa sądowego dokonującego ich konkretyzacji.
W polskiej konstytucji najważniejsze zasady ustrojowe odnajdziemy w rozdziale I pt. „ Rzeczpospolita” oraz w rozdz. II i XII , ale zasady te możemy odnaleźć również w innych rozdziałach konstytucji jak i we Wstępie. Wyróżniamy osiem podstawowych zasad:
suwerenności Narodu
niepodległości i suwerenności państwa
demokratycznego państwa prawnego
hierarchicznego systemu źródeł prawa
społeczeństwa obywatelskiego
podziału władz
społecznej gospodarki rynkowej
przyrodzonej godności człowieka
Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego.
Zasada społecznej gospodarki rynkowej dokonuje najbardziej ogólnej charakterystyki ustroju gospodarczego. Istotą jest oparcie ustroju gospodarczego na powiązaniu dwóch podstawowych idei: gospodarki rynkowej i państwa socjalnego. O idei gospodarki rynkowej można powiedzieć, że musi to być gospodarka, której podstawowym motorem rozwoju mają być mechanizmy rynkowe, na które państwo może oczywiście oddziaływać, ale których nie może zastępować własnymi decyzjami. Trzy podstawy społecznej gospodarki rynkowej:
wolność działalności gospodarczej, oznacza ona swobodę podejmowania działalności gospodarczej, swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. własność prywatna, którą rozumieć należy jako wszelką własność należącą do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa i sektora jego własności gospodarczej.
solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Ogólna zasada społecznej gospodarki rynkowej odnosi się do wszystkich sektorów i branż gospodarki, a więc także do ustroju rolnictwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz