Kaznodzieja - strona 7

Test z historii gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zdzisław Janeczek
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5397

) Kaznodzieja skarbuRP c) Polityk,premieri minister spolecznej koncepcji ekonomii d) Tw6rca e) Zalo2yciel...

Historia gospodarcza - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zdzisław Janeczek
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2261

francuskiego merkantylizmu Kaznodzieja i autor „Exemplum” Polityk, premier, minister skarbu RP Twórca koncepcji...

Gatunki dziennikarskie- Skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Paweł Maciaszek
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

faktów Unikać sensacji Dziennikarz to nie jest sędzia, ale też nie jest kaznodzieją - do czytelnika...

Święty Augustyn - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

chrześcijańskiej - Obszernie rozwija teorię znaku, znaczenia słowa. Daje stylistyczne wskazówki kaznodziejom. • De...

Wyprawy krzyżowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Olgierd Ławrynowicz
 • Wojskowość Słowian
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

na wyznaczoną datę wymarszu. Wędrowny kaznodzieja pustelnik Piotr kierował wiec przybywających na wschód. Chłopi...

Dzieje Tristana i Izoldy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 840

nie jest tutaj kaznodzieją, ani nie broni, ani nie potępia. Jest moralistą, ukazującym impasy i niedole ludzkiej miłości...

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

przez świeckich; - utwór Reja można nazwać „postyllą domową”, była przygotowana do użytku kaznodziei zborowego...