Kaznodzieja - strona 6

Wykład - XII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

w Clairvaux. Wielki kaznodzieja (od 1830 doctor mellifluus), „chimera wieku”, wróg Abelarda, kanonizowany 19...

Bazyli Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

wielkiej klęski głodu w 368 r. okazał się Bazyli wnikliwym kaznodzieją pokuty, występując przeciwko...

Problematyka "Fraszek" Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3416

na ich podstawie zrekonstruować poglądy religijne autora. Jest tu sporo fraszek antyklerykalnych, np. O kaznodziei...

Esej filozoficzny O duszy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

. Jest w niej jedynie pęd, jedynie przyszłość, jedynie uczucie. Podążali za nią wielcy święci i kaznodzieje, bohaterowie...

Średniowieczna proza polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Krzywy
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1358

”, więc chyba po polsku; w XIV wieku wy-mienia się „kaznodzieję polskiego”; w XV wieku już częste wzmianki...

średniowiecze w Polsce, wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3157

, z których do woli mogli korzystać kaznodzieje. moralistyka (dydaktyzm)- średniowieczne utwory dramatyczne, mające...