Kaznodzieja - strona 8

Ewangelie symptotyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

vademecum dla wędrownych kaznodziejów. Skomponował go w języku greckim Mateusz, jako celnik-najbardziej...

Jan Kochanowski - Fraszki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1869

(„O kaznodziei”), refleksję filozoficzną: - życie ludzkie jest ulotne - wszystko to fraszki: moc, pieniądze...

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3213

oraz religijne. Spośród mówców tego okresu do historii przeszli: Piotr Skarga - kaznodzieja na dworze Zygmunta...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

, który mianował go kaznodzieją synodalnym. Miał więc Hus sposobność przemawiać do duchowieństwa i chłostał...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

, by w drugiej części zbioru „Kaznodzieja” z młodzieńczą witalnością erotyków skontrastować starość i smutek...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

przechodzą do wiadomości publicznej. Szkoły dają kościołom również dobrych kaznodziei, opracowują wskazówki...