Kaznodzieja - strona 9

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

(ponoć na zaproszenie Indian, którzy chcieli się nawrócić) pierwsi kaznodzieje Narcyza i Martin Witham...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

”, „O kapelanie”), kpinę z ludzkich wad - np. z dewocji („Na nabożną”), chciwości („O kaznodziei”), refleksję...

Collegium Nobilium w Warszawie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1281

poety, kaznodziei i znakomitego mówcy, witającego zwykle dostojniejszych gości odwiedzających...

Juliusz Słowacki - Ksiądz Marek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 427
Wyświetleń: 826

) był działaczem i kaznodzieją konfederacji barskiej na Podolu. W kazaniach przepowiadał upadek Stanisława Augusta...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 679

przechodzą do wiadomości publicznej. Szkoły dają kościołom również dobrych kaznodziei, opracowują wskazówki...