Rozwój współczesnej myśli ekonomicznej - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój współczesnej myśli ekonomicznej - wykłady - strona 1 Rozwój współczesnej myśli ekonomicznej - wykłady - strona 2 Rozwój współczesnej myśli ekonomicznej - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Augustyna i Św. Tomasza.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: kanonistyka, patrystyka, merkantylizm, bulionizm, założenia fizjokratyzmu, instytucjonalizm, katolicka nauka ekonomiczna, założenia szkoły marginalistycznej, cykl koniunkturalny, monetaryzm.

Z notatki można dowiedzieć się jakie poglądy ekonomiczne miał:William Petty, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill.

ĆWICZENIA NR 1
Definicja historii myśli ekonomicznej
Historia myśli ekonomicznej zajmuje się koncepcjami, doktrynami i teoriami ekonomicznymi kształtującymi się na przestrzeni wieków oraz bada ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Różnice między historią ekonomii a historią myśli ekonomicznej
Historia ekonomii zajmuje się badaniem nurtów ekonomicznych od roku 1776, kiedy to ekonomia stała się samodzielną dyscypliną naukową - ekonomia klasyczna Adama Smitha. Natomiast historia myśli ekonomicznej istnieje od zarania dziejów.
Periodyzacja historii myśli ekonomicznej
Periodyzacja: HME doby niewolnictwa
HME doby feudalizmu
HME okresu wczesnego kapitalizmu
HME doby współzawodnictwa między kapitalizmem a socjalizmem
HME końca wieku
Kwestie ekonomiczno-społeczne poruszane w Biblii
Stary Testament: problematyka własności dóbr, obowiązek niesienia pomocy biednym (w tym jałmużny), potępienie chciwości, ekonomiczny aspekt „roku szabatowego” i „Jubileuszu”, nakaz płacy (odpowiedniej i natychmiastowej) za pracę i jej ochronę, moralne potępienie lichwy i innych nieprawidłowości ówczesnego życia społeczno-ekonomicznego.
Nowy Testament: gwałtownie rozwinęła się wymiana handlowa, Świątynia w Jerozolimie była najważniejszym czynnikiem w rozwoju handlu, Chrystusowa „rewolucja moralna” nastawiona na odrodzenie człowieka oraz na zmiany społeczne, kwestie etyki sfery wymiany, godności pracy i jej wartości, a także płacy za pracę, moralnej oceny bogactwa i bogacenia się i obowiązku dobroczynności.
Znaczenie roku szabasowego i jubileuszowego
Kwestie własności regulowały przepisy o jubileuszach: ,,roku szabasowym” i ,,jubileuszu”(roku miłościwym), kiedy to ziemia wracała do pierwotnego użytkownika. Rok szabasowy przypadający co 7 lat, polegający na przerwaniu upraw w tym roku. Pozwalało to na zużycie zapasów oraz uniknięcie wyjałowienia ziemi. Z tego co ziemia urodziła mogli korzystać ubodzy. Szersze funkcje miał spełniać ,,jubileusz” przypadający co 50 lat. Jego ideą było przywrócenie pierwotnej równowagi gospodarczej i społecznej, pierwotnego posiadania ziemi i umorzenia długów. Oba te zjawiska miały pomóc Izraelitom w wypełnianiu obowiązków moralnych.
Trzy filary myśli ekonomicznej chrześcijaństwa
Imago Dei- Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wynikała z tego ludzka współodpowiedzialność za ziemię i wszelkie stworzenia oraz prawo do jej zagospodarowania i doskonalenia.
Nadrzędność etyki, podporządkowanej celowi teocentrycznemu, nad zagadnieniami bytu codziennego.
Przewaga dobra wspólnoty (ogółu) nad interesami jednostki.
Stosunek do bogactwa w chrześcijańskiej nauce społecznej
Seneka potępiał pogoń za bogactwem, ale widział potrzebę jego posiadania, aby można było spełniać dobre uczynki. Twierdził, że nie należy kochać bogactwa, ale trzeba je stawiać wyżej od nędzy. Krytykował ostro lichwę, a lichwiarzy nazywał ,,krwiopijcami”.


(…)

… podział pracy.
7. Zapoczątkowanie ,,nowego wyścigu” o kolonie przez państwa wysoko rozwinięte gospodarczo.
Czynniki, które wpłynęły na rozwój merkantylizmu
Na rozwój merkantylizmu ogromny wpływ miały wielkie odkrycia geograficzne, polaryzacja Europy, powstawanie nowych państw, rozwój techniki i technologii. Reformacja i wojny religijne, które przyczyniły się do powstania nowych doktryn religijnych…
…: władza państwowa, banki i ludność. Ich łączne zachowania określają bazę monetarną kraju. Pieniądz płynny to taki, który łatwo się wydaje. Friedman rozróżnia realną i nominalną stopę procentową. Fenomen stagflacji, która oznacza nakładanie się zarówno stopy inflacji i stopy bezrobocia (a nie jak normalnie: kiedy maleje bezrobocie, to rośnie inflacja i odwrotnie). Indeksacja - podnoszenie płac nominalnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz