Wiśniewski Karol - "Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej" - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiśniewski Karol - Wiśniewski Karol - Wiśniewski Karol -

Fragment notatki:

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ
KOLEGIUM LICENCJACKIE W RADOMIU
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
Karol Wiśniewski
Kategoria potoczności w komunikacji komiksowej. Analiza językowa.
Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dr. Pawła Nowaka
Radom 2006
2
Autor pragnie podziękować
Panu Dr. Pawłowi Nowakowi
za pomoc w pisaniu pracy.
KAROL WIŚNIEWSKI – KATEGORIA POTOCZNOŚCI W KOMUNIKACJI KOMIKSOWEJ
3
Spis Treści:
Wstęp ......................................................................................................................................................................................................4
Rozdział I: Komiks. Jego wyznaczniki i specyfika przekazu ..............................................................................................................(*)
Rozdział II: Historia i ewolucja komiksu ............................................................................................................................................(*)
Rozdział III: Styl potoczny – wprowadzenie ............................................................................................................................................5
Rozdział IV: Potoczność w komiksie ..................................................................................................................................................12
Rozdział V: Wulgaryzmy w komiksach. Środek artystyczny czy przekroczenie granic dobrego smaku? ........................................26
Podsumowanie .....................................................................................................................................................................................35
Bibliografia...........................................................................................................................................................................................77
(*) Rozdziały oznaczone gwiazdką zostały pominięte w tej wersji pracy.
KAROL WIŚNIEWSKI – KATEGORIA POTOCZNOŚCI W KOMUNIKACJI KOMIKSOWEJ
4
Wstęp
Tematem niniejszej pracy jest sposób realizacji stylu potocznego w publikacjach komiksowych, przy uwzględnieniu zarówno
historii gatunku, jak dnia dzisiejszego komiksu, a zwłaszcza jego cech wewnętrznych.
W rozdziale pierwszym przedstawione zostaną główne wyznaczniki komiksu, środki graficzne i tekstowe, którymi się posługuje
oraz relacje zachodzące pomiędzy nimi. Rozdział drugi koncentruje się na historii gatunku od tzw. „pra-komiksów”
z XIX w., poprzez pozycję uznawaną za pierwszy komiks – The Yellow Kid, aż po czasy nam współczesne. Dzieje komiksu zostały
podzielone na dwie części: pierwsza z nich dotyczy historii gatunku na świecie, druga koncentruje się na rozwoju tego typu publikacji
w Polsce. W tym samym rozdziale zostaną również opisane formy edytorskie komiksów i ich ewolucja, oraz wyszczególnione będą
różnice pomiędzy komiksami z kręgu kultury amerykańskiej, europejskiej oraz azjatyckiej.
Rozdział trzeci to skrócona

(…)

…, natomiast młodzież za muzykę potoczną uważała tę, której słucha na co dzień. W zależności od gustu i aktualnie panującej mody
mógł być to rock, disco-polo czy najpopularniejszy obecnie hip-hop.
W przypadku literatury oraz filmu równie ważne jak popularność jest odpowiednie przesłanie dzieła, które – wzorując się na życiu
codziennym – zawiera wartości uznane powszechnie za pozytywne i pożądane. Mowa tu o sytuacjach…
…. Minkiewiczowie) – przykład intensywnego użycia wulgaryzmów w
warstwie tekstowej przy ich braku w warstwie graficznej.
Niekiedy są to powiedzenia komuś przypisywane, np. Jak mawiał trener
Piechniczek: „Prawo Pascala – kto wykopie, zapierdala” bądź parodie przysłów, np.
Złemu tancerzowi prącie w tańcu mrowi. Inną formą wykorzystania wulgaryzmów są
sformułowania permanentnie używane przez daną postać, tak że stają…

potocznego jako języka ogólnopolskiego z elementami gwarowymi, profesjonalizmami oraz żargonami. Co więcej:
Istnieje zależność między rozumieniem potoczności w języku a językiem, jakim posługują się na co dzień osoby próbujące określić tą
potoczność. [Ibidem: s. 32]
Stąd też osoby, które mówią poprawną polszczyzną, utożsamiają ją z językiem potocznym, a wszelkie gwary uznają za mniej
wartościowe…
… (dla których określenie „poezja” byłoby wielką przesadą), zdominowanych przez słownictwo potoczne.
Jako przykład podaję tekst pochodzący z pierwszego odcinka Przygód Szalonego Grzesia:
Polska chce mieć siły zbrojne
A więc poszedł Grześ na wojnę
Zaraz nabrał tęgiej miny
Drżyjcie Czechy i Rusiny!...
Stawia kroki jak należy
Gdy wtem, rety! – rotmistrz bieży.
Baczność! Bije w dach okropnie
Aż tu butem w stragan kopnie
Baba…
… takie wyrażenia, jak karaluch zasmarkany czy szczeniak, a słowo jabłcok,
czyli potoczne określenie taniego wina, umieszczone zostaje w cudzysłowiu.
Rysunek 1 Kapitan Żbik (J. Bednarczyk, S. Wróblewski) – jedna z plansz komiksu
SP-139-WA zaginął!
W ówczesnych komiksach mocno akcentowano czarno-biały obraz
świata. Postacie były jednowymiarowe, albo jednoznacznie dobre, albo
jednoznacznie złe. Człowiek moralny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz