Kapitał stały - strona 66

Prawo pracy - przykładowy test 11

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

w dziedzinie podaży kapitału, drugi zaś wyjaśnia zjawisko utrzymywania się na niskim poziomie popytu na kapitał...

Zarządzanie inwestycjami - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Wasiak
 • Zarządzanie inwestycjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

i obrazuje stosunek w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją efektywną wartość z kapitałem bieżącym. Informuje...

Zbiór ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Konrad Kolegowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1246

. Kapitał pieniężny i produkcyjny (funkcja – reprodukcja) Kapitał produkcyjny stały i zmienny. Budynki...

Inwestycje finansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 518

wszystkie skutki wyceny odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny ( możliwość powstania ujemnego kapitału...

Model du Ponta - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

kapitału 1-u własnego Zobowiązania ogółem : Struktura kapitałów Kapitał ogółem Poziom stopy zwrotu...

Analiza wskaźnikowa firmy cukierniczej

 • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
 • dr Zdzisław Zasada
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1274

dynamiki w % Kwota wskaźnik kwota wskaźnik 1 2 3 4 5 4:2 A. Kapitały własne I Kapitał podstawowy II Zysk...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Irena Pyka
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1673

zapotrzebowaniu na kapitał pożyczkowy Wyższy popyt na kapitał powoduje wzrost rynkowej stopy procentowej...

10. Renta kapitalowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1232

: a) niepełnej, b) zwiększonej. Po jakim czasie kapitał na koncie wyniesie 1 300 [zł]? Rozstrzygnąć problem...