Kapitał stały - strona 467

Geneza i historia USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Geneza i historia USA
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1197

kapitał bo nie było złota. Płonne nadzieje ze kolejny statek będzie wypelniony zlotem JAMESTOWN 1607...

Testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3878
Wyświetleń: 9408

którego cena stała się relatywnie niższa Kombinowana krzywa popytu jest wynikiem: efektu substytucyjnego...

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

(związana z wytwarzaniem dóbr i usług). Kapitał rzeczowy - zasób środków wytworzonych przez człowieka...

Definicje do egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Szupejko
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 623

, ceny stałe) AMORTYZACJA - jest miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału...

Zarządzanie kadrami test

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

się przy Ocenie efektów pracy Elastyczne formy zatrudnienia to Odchodzenie od zatrudnienia stałego, Przeniesienie...

Zarządzanie kadrami pytania testowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

się przy Ocenie efektów pracy Elastyczne formy zatrudnienia to Odchodzenie od zatrudnienia stałego, Przeniesienie...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 812
Wyświetleń: 5670

o rejestracji W przypadku stałego pobytu otrzymują dokument potwierdzający pobyt stały; W przypadku pobytu...