Ekonomia najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 6328
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia najważniejsze pojęcia  - strona 1 Ekonomia najważniejsze pojęcia  - strona 2

Fragment notatki:

Stryczek. Notatka składa się z 2 stron.
1. Przedmiot marko- i mikroeko . Mikroekonomia zajmuje sie badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych,analizuje poszczególne dobra i rynki.Wychodzi z założenia ża chcac zbadać prawidłowości całej gospodarki należy zbadać w jaki sposób zachowuje się jednostka gospodarująca Makroekonomia zajmuje się gospodarką jako całością . W przekonaniu że w gospodarce występuja takie prawidłowości, których nie da się wyjaśnic prostą sumą indywidualnych podmiotów gospodarczych.Makroekonomia bada zależnosci pomiędzy wielkościami agregatowymi.
Zarówno makro- i mikroekonomia zajmuje się wyjaśnieniem zjawisk gospodarczych,lecz ujmują te zjawiska w innej perspektywie. 2.Istota Produktu Krajowego Brutto-metoda liczenia. Prdukt Krajowy Brutto: jest to mira produkcji wytworzonej prze czynniki wytwórcze na terenie danego kraju niezaleznie od tego kto jest ich właścicielem, PKB może być wyrażóny w cenach rynkowych lub w cenach czynników produkcji.PKB jest wyższy w cenach rynkowych niż w cenach czynników produkcji.
Są 3 sposoby liczenia PKB A) suma dochodów z tytuług usług czynników produkcji
B) suma produktów i usług wytworzonych w danej gospodarce
C) suma wydatków na dobra i usługi. 3. Czynniki wzrostu PKB .
Czynnikami wzrostu PKB są produkcją potencjalną i faktyczną.
PRodukcją potencjalną nazywamy produkcje którą w danym kraju można by wytworzyć gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji
Natomiast mianem produkcji faktycznej określa sie produkcje,która została w danej gospodarce wytworzona,globalny popyt bedzie ja determinował .Istnieje jeszcze zjawisko które nazywa sie LUKA PKB obrazuje ona stopień nie wyrzkorzytania czynników produkcji. 4. Popyt globalny (agreagtowy) jest to łączna ilośc dóbr i usług jaką nabywcy zamierzaja zakupić w danych warunkach.Jego wielkość zależy -ogólnego poziomu cen towarów -wysokości dochodów ludności Jest on malejącą funkcją poziomu cen i rosnącą funkcja dochodów ludności . 7.Narzędzie wzrostu gospodarczego /PKB rodzaje polityki makroekonomicznej. Wzrost gospodarczy są to zmiany ilościowe w zakresie wytworzonych dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych -wzrost gospodarczy wyraża sie we wzroscie dochodu narodowego(używa sie warotsci realnych)Mierzy sie stope wzrostu-przyrost w danym roku w stosunku do poprzedniego.
Rodzaje polityki makroekonomicznej:
-Polityka fiskalna:narzedziami makroe.sa wydatki rzadowe i sys.podatkowy
-polityka monetarna (pienięzna):sterowanie podażą pieniądza poprzez zmiane wielkości monetarnej


(…)

… wydatki rzadowe i sys.podatkowy
-polityka monetarna (pienięzna):sterowanie podażą pieniądza poprzez zmiane wielkości monetarnej <prowadzi ja bank centralny>
-polityka dochodowa: (płac i cen)wyraża podejmowane przez rzad wysiłki ,których celem jest hamowanie przez rząd inflacji przez bezpośrenie oddziaływanie na ruch płac.
-Polityka stosunków gospodarczych z zagr.:utrzymuje równowage na rynkach
walutowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz