Operacje wynikowe - Koszty uznane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje wynikowe - Koszty uznane - strona 1 Operacje wynikowe - Koszty uznane - strona 2 Operacje wynikowe - Koszty uznane - strona 3

Fragment notatki:

OPERACJE WYNIKOWE Przychody - poprzez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż zniesienie środków przez właścicieli.
Koszty uznane - rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, korzyści ekonomicznych wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości rezerw (zobowiązań), które prowadzą do zmniejszenia kapitału obcego, zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców.
Zasada memoriałowa - w celu określenia wyniku danego okresu przychody ze sprzedaży (zrealizowanym) przyporządkowujemy koszty uznane czy ekspirowane i to niezależnie od terminu zapłaty.
Kryteria ujęcia przychodów - MSR 18 Jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z transferu własności.
Jednostka przestaje być trwale zaangażowana zarządzaniem towarami i nie sprawuje nad nimi kontroli.
Kwotę można wycenić w sposób wiarygodny.
Istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji.
Koszty już poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją można wycenić w sposób wiarygodny.
Koszty ekspirowane - koszty podstawowej działalności operacyjnej dzielimy najogólniej na:
Kos zty produktu Koszty okresu Koszty produktu - są rozliczane na produkowane wyroby, są one wstępnie aktywowane w postaci wyrobów gotowych i zostają przyporządkowane przychodom dopiero z chwilą sprzedaży tych produktów.
Do kosztów tych zaliczamy:
Koszty bezpośrednie wytworzenia(materiały, energia) plus uzasadniona część kosztów pośrednich (wytwarzania).
Koszty pośrednie
Zmienne Stałe Koszty okresu - są funkcją czasu, lub procesu sprzedaży i w związku z tym nie są rozliczane na produkty, nie są tym samym aktywowane tylko są natychmiastowo przyporządkowane przychodom w celu określenia zysku. Do kosztów tych zaliczamy:
Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Przepływ kosztów w przedsiębiorstwie jest następujący:
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zakup materiału
Zapas materiału
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz