Kapitał stały - strona 318

Rynki walutowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 41.972.000,00 zł i jest podzielony na akcje imienne...

Zarządzanie projektami - do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2436

ale również, gdy kapitał własny jest zainwestowany np. w lokatach długoterminowych i koszt naruszenia inwestycji...

Friedman-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

poziom naturalnej stopy bezrobocia. Nie jest ona stała i niezmienna. Można ją zmniejszyć...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

do wartości siły roboczej) świadczy o stopie wyzysku pracy przez kapitał - prywatna własność środków produkcji...

Zestaw egzaminacyjny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Przemysłu i Transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

75 % produkcji stali w skali świata skoncentrowana była w trzech państwach: Wielka Brytania, USA...

Makroekonomia WYKŁAD 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2191

krótkookresowych i przychodzimy do długiego okresu). 2 [Opis do wykresu 4.] Produkcja (Y) jest funkcją kapitału (K...

Prawo bankowe - Kredyt

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

w rozliczeniach Liczba banków była niewielka a kapitał, którym dysponowały był symboliczny. Ministerstwo Finansów...

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

) – kapitał w rękach szlachty i mieszczaństwa – chłonne rynki (w tym rynek wewnętrzny) – mobilna siła robocza...