Prawo bankowe - Kredyt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - Kredyt - strona 1 Prawo bankowe - Kredyt - strona 2 Prawo bankowe - Kredyt - strona 3

Fragment notatki:

Prawo bankowe
System bankowy Okres międzywojenny
Okres PRL - system monobankowy, z NBP, jako centralnym bankiem państwa i kilkoma zaledwie bankami opera­cyjnymi o charakterze branżowym Bankiem Inwestycyjnym - Bankiem Rol­nym - Bank Gospodarstwa Krajowego - pochodził z lat 30 - kredyty hipoteczne np. na budowę domów. Finansował przedsięwzięcia inwestycyjne w PRL
Bank Rozwoju - Exportu Bankiem Handlowym - obsługa rozliczeń międzynarodowych
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy (PKO BP) gromadził depozyty, udzielał kredytów dla ludności miejskiej
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. - Powstała w 1928. Pośredniczył w przekazywaniu przekazów, środków pieniężnych zagranicznych do polskich rodzin. Prowadzone były sklepy Banków Polskich S.A. Następnie sprzedażą tych atrakcyjnych produktów zajął się PEWEX. (Polacy mieli zabronione posiadanie dewiz obcych lub złota w sztabach. Ci, którzy mieli musieli to zdeponować. Po wydarzeniach październikowych zmieniła się reglamentacja dewizowa. Obywatel polski mógł posiadać, ale nie mógł nimi obracać.)
Bank Gospodarki Żywnościowej - Bank Spółdzielczy - zajmował się obsługą rolnictwa w latach 80 było ok. 1800
Sys­tem ten przetrwał z niewielkimi zmianami do 1989 roku. bank centralny prócz funkcji swoistych banku centralnego (przywilej emisji pieniądza, sprawowanie nadzoru nad innymi bankami, udzielanie kredytu refinansowanego, prowadzenie rachunków, kasowa obsługa) prowadziła obsługę klientów. Prowadziła taką sama działalność jak banki komercyjne Gromadził oszczędności
Udzielał kredytów
Pośredniczył w rozliczeniach Liczba banków była niewielka a kapitał, którym dysponowały był symboliczny. Ministerstwo Finansów posiadało prawo nadzoru nad NBP - prezesa tego banku traktowało się jako członka rządu. Wprowadzenie nowego systemu po 89 r spowodowało, że stał się tylko bankiem centralnym. Z oddziałów NBP utworzono banki komercyjne zorganizowane w jednoosobowe spółki państwowe. NBP nie może już prowadzić obsługi klientów. Zostały stworzone podwaliny do obecnego sytemu dwubankowego. N.B.P. - kompetencje BC
Banki komercyjne
Reforma systemu bankowego
1989 - „ Ustawa o NBP i prawo bankowe” - oddzielono skarb emisyjny os skarbu państwa. Miała na celu zbudowanie systemu dwubankowego
Uniezależnienie NBP od rządu (bardzo mocna pozycja prezesa NBP Zarządzanie 1 osobowe - prezes NBP traktowany był jako organ niezależny, powoływany na wniosek Prezydenta przez Sejm. Kadencja prezesa trwała 6 lat 1997 „ Ustawa o NBP i ustawa prawo bankowe” weszła w życie w 1998 - miała na celu dostosowanie polskiego systemu bankowego do systemu bankowego UE - skończyło się zarządzanie jednoosobowe - wprowadzono kolejność zarządzania bankiem


(…)

… (określa kwotę, cel, sposób zabezpieczenia kredytu) Zabezpieczenie kredytu Osobiste - poręczenie przy kredytach konsumpcyjnych- odpowiedzialność solidarna
Rzeczowe - rejestr zestawowy prowadzony przez banki przy kredytach długoterminowych np. hipoteka (nie przedawnia się Złe kredyty - spuścizna po PRL - na początku lat 90, kiedy była hiperinflacja zadłużenie zostało zwaloryzowane. Później wydano ustawę…
… tys euro jeżlei w poprzednim miesiącu suma rozliczeń podmiotu z róznymi innymi podmioatami przekroczyła 10 tyś euro. Tak skończył się okres niekontrolowanego przepływu pieniądza. Ustawa z 95 prawo działalności gospodarczej. Formy rozliczeń bezgotówkowych;
Polecenie przelewu - odbiorca towaru zleca swemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek dostawcy
Polecenie pobrania Akredytowane - stosowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz