Kapitał stały w pasywach - strona 7

Wzory do egzaminu (sem IV)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1323

tym lepiej Zwrot z kapitału własnego (ROE) = zysk netto / kapitał własny ROA

Pasywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

się na 2 podstawowe grupy: a)Kapitały (fundusze własne) b)kapitały obce(wszelkiego rodzaju zobowiązania...

Kapitał i koszty kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

. BILANS SPÓŁKI AKTYWA PASYWA aktywa trwałe aktywa obrotowe kapitał własny ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁKI...

Ogólna postać bilansu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

przezn. do obrotu Środki pieniężne Rozliczenia międzyokresowe (czynne) Pasywa: Kapitał własny Kapitał...

Teorie struktury kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

akcjonariuszy rosną). Kapitał obcy zachowuje się podobnie - do pewnego momentu koszt jest stały...

Analiza finansowa- Makarony Polskie S.A

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4816

. Wyszczególnienie jednostka miary 2005 2006 1. Aktywa trwałe tys. zł. 17 896 20 687 2. Kapitał stały tys. zł. 17 477...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2450

międzyokresowe (czynne). W pasywach bilansu wyróżniamy: Kapitały (fundusze) własne, Rezerwy, Zobowiązania...