Kapitał stały w pasywach - strona 8

Giełdy -EAT na NW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

pasywów - 150 umownych jp Struktura kapitałów: 110 jp - kapitał własny dzielący się na 10 sztuk akcji 40...

Analiza sytuacji finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

zadłużenia) kapitał własny/kapitał obcy Informuje o: stabilności finansowej przedsiębiorstwa (im wyższy...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Mieszko - analiza bilansu

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

ich 90%. W roku 2003 kapitał obcy długoterminowy stanowił 32% wartości pasywów, jednakże spadek...

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Do pasywów wykazywanych w tej pozycji bilansu zalicza się kapitał podstawowy ewidencjonowany na koncie 600. X...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bogumił Galica
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4347

w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Kapitały - definiowane są jako równowartość środków...

Wykład - metoda AFN, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Świerk
 • Planowanie miast
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2422

. przedstawiał się następująco: aktywa w tys pasywa w tys 1.aktywa trwale 400 1. Kapitały własne w tym: 624 2...