Pasywa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasywa - strona 1

Fragment notatki:

Pasywa: stanowią źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa; strukturę pasywów określa bilans; kryterium porządkującym pasywa w bilansie jest kryterium wymagalności (wymagalność pasywów oznacza termin ich zwrotu); pasywa w bilansie uszeregowane są generalnie wg rosnącego stopnia wymagalności.
Pasywa dzielą się na 2 podstawowe grupy:
a)Kapitały (fundusze własne)
b)kapitały obce(wszelkiego rodzaju zobowiązania oraz utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania)
Kapitały własne stanowią równowartość: wkładów właścicieli; zatrzymanej części zysku wypracowanego w poprzednich latach; wypracowany zysk netto za rok obrotowy wykazany w całości w bilansie przed jego podziałem (albo też strata netto wykazywana w bilansie ze znakiem ujemnym, które po zatwierdzeniu bilansu podlega rozliczeniu najczęściej z kapitału zapasowego).
Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy sp. z o.o.): ma charakter stabilny, odzwierciedla nominalną wartość wydanych udziałów w zamian za otrzymane wkłady pieniężne lub też niepieniężne (aporty) wniesione przez udziałowców; nie może być mniejszy od 5000zł (sp. z o.o.); wartość nominalna jednego udziału wynosi 50zł; udziały nie mogą być obejmowane przez udziałowców poniżej jej wartości nominalnej.
Wartość nominalna-to co zostaje zapisane w umowie spółki jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, to nadwyżkę przeznacza się na kapitał zapasowy.
Zasady tworzenia, powiększania oraz ewentualnego obniżania kapitału zakładowego określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.
W momencie zgłaszania spółki do zarejestrowania wysokość kapitału zakładowego jest wpisywana przez sąd rejestrowy w KRS przedsiębiorców. Jeżeli zmieniamy kapitał zakładowy to trzeba to zgłosić. Każdorazowa zmiana tego kapitału wymaga zgłoszenia do Sądu Rejstrowego w celu zarejestrowania tej zmiany w KRS. Zmiana wysokości kapitału zakładowego może odbywać się: albo na podstawie ustaleń zawartych w umowie spółki, albo też wymaga każdorazowo zmiany umowy spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez: albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów, albo poprzez ustanowienie nowych udziałów.
Kapitał zakładowy w spółce z o.o tworzony jest, a następnie może być podwyższony: z wnoszonych przez udziałowców wkładów pieniężnych, z wnoszonych przez udziałowców wkładów niepieniężnych (aportów), z wypracowanego zysku(lub jego części), z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz