Kapitał stały w pasywach - strona 6

Rachunek przepływu kapitałów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

kapitał można uzyskać przez zwiększenie którejś z pozycji pasywów lub zmniejszenie innego elementu aktywów...

Struktura bilansu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2086

rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

majątkowe) finansowym - pasywa (kapitały, źródła finansowania) Zasady sporządzania bilansu: zasada równowagi...

Analiza spolki dynamika i strktura

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2135

na 31.12., ) Lp. Pasywa 2003 2004 A 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. B 1. 2. 3. 4. Kapitał własny Kapitał podstawowy...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

finansowy netto / Kapitał własny Wynik finansowy netto / Kapitał stały...