Kapitał stały a własny - strona 82

Analiza finansowa- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Gorczyńska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400

zobowiązania bieżące 6654 9930 698 523 przychody ze sprzedaży 4759 6521 1668 1372 kapitał obrotowy ( Ao-Zb...

Oprocentowanie proste i składane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1484

. ulokowanego w banku. Oznaczenia: K0 - kapitał początkowy n ≥ 1 - czas oprocentowania kapitału, liczony...

Mierniki zarządzania wartościa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

na nowy kapitał trwały wolne przepływy pieniężne (FCF) dochód rezydualny = zysk netto - koszt kapitału (wg...

Wykłady z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3465

jest to, że gdyby relacja ceny pracy i kapitału była stała w okresie od t1 do t3 (to powoduje, że proste jednakowego kosztu...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

logicznego. Kurs stały(fixe Exchange rate), kurs płynny(floating exch. Rate) Kapitał, to pojęcie z dziedziny...