Kapitał stały a własny - strona 83

Analiza ekonomiczna i swot

 • dr inż. Adam Michalski
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1932

SUMA AKTYWÓW 3 930 436 3 807 342 PASYWA Kapitał własny 1 460 788 1 222 296 Kapitał podstawowy 20 837 18...

Rachunkowość - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701

zysku na zwiększenie kapitału własnego zakup gotówkowy towaru 4.Papiery wartościowe wykazane...

Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

niż inwestycje alternatywne na rynku, utrzymując docelowa strukturę kapitału(relacje dług/kapitał własny) Resztę...

Wskaźniki zadłużenia - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

. zadłużenia długoterminowego = (zadł. długoterminowe/kapitał własny) wsk. pokrycia odsetek = (zysk...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6181

zobowiązania kapitał własny składniki sprawozdania finansowego bezpośrednio związane z określeniem wyników...

Odpowiedzi na pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

jest w stanie wygospodarować 1 złotówka kapitałów własnych 23%, to 0,23 gr zysku badane są tutaj kapitały własne...

Wzrost- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Teresa Kamińska
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Y/L=y i kapitał na zatrudnionego K/L=k są zatem stałe (równowaga długookresowa). 2 Prof. Teresa...