Kąt tarcia wewnętrznego efektywny - strona 17

Biomechanika cz.2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2961

stawowych Powodowane przez tarcie. Tarcie – siła przeciwdziałająca względnemu ruchowi stykających się ciał...

Mechanika gruntów - zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • Monika Bartlewska
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2394

. Policzy warto k ta tarcia wewn trznego badanego gruntu, a nast pnie korzystaj c z wła ciwo ci koła Mohra...

Kucie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1666

do spęczania kowadeł stożkowych o kącie α= arctg μ (μ -współczynnik tarcia) lub plastycznych podkładek...

100 pytań z fizyki

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 721
Wyświetleń: 8155

Tarcie statyczne- siła oddziaływania miedzy trącymi powierzchniami gdzie dwie powierzchnie są względem...

Wykład - technika cieplna

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1351

Technika cieplna Wykład 2 3.4. Ciepło QC = Q + Qf QC - ciepło całkowite Qf - ciepło tarcia c...