Opracowane pytania na egzamin - narciarstwo alpejskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin - narciarstwo alpejskie - strona 1 Opracowane pytania na egzamin - narciarstwo alpejskie - strona 2

Fragment notatki:

1. Narciarstwo alpejskie - kinematyka, dynamika, metody badań.  Systematyka ruchu:  ruch lokomocyjny (pokonanie dystansu w jak najkrótszym czasie), acykliczny,  angażujący całe ciało, odbywa się przy wykorzystaniu przyborów (narty, kijki).   Kończyny dolne podczas wykonywania skrętu wykonują ruch cykliczny dwutaktowy (nisko, wysoko,  nisko). Ruch odbywa się w środowisku powietrznym, gazowym, w którym duże znaczenie ma opór ae- rodynamiczny. Przy znacznych prędkościach ruchu pole powierzchni czołowej stawia opór i znacznie  spowalnia zjazd narciarza. Dla zminimalizowania strat prędkości zawodnik stara się przyjąć pozycje  skuloną, aby opór czołowy był jak najmniejszy (pozycja zjazdowa) Dodatkowo ruch jest spowalniany  przez siłę tarcia (stosuje się tutaj specjalne smary zmniejszające opory).   Umownie wszystkie siły są przyłożone do ogólnego środka  masy, w rzeczywistości są przyłożone do różnych części ciała.  Siły zawsze występują parami (III zasada dynamiki Newtona),  każdej sile towarzyszy przeciwsiła równa co wartości i kierunku  lecz przeciwnie zwrócona – np. siła oporu równoważy siłę ciągu,  siła reakcji podłoża – siłę nacisku.   Bardzo istotne w narciarstwie zjazdowym są kąty nachylenia sto- ku i kąty odchyleń pomiędzy bramkami (tyczkami) - grawitacja  warunkuje uzyskiwanie siły napędowej, a technika zjazdu uzy- skiwanie określonych prędkości optymalizowanych poprzez ha- mowanie i przyspieszanie. Wartości przyspieszeń  są uzależnione  od balansowania ciałem przy wykonywaniu skrętów. Z wartości  dynamicznych ważna jest wytrzymałość siłowa mięśni prostowni- ków i zginaczy stawu kolanowego i stawu biodrowego – koniecz- ność stabilizacji ustawienia kończyn dolnych. Technikę ruchu się można zbadać przy zastosowaniu me- tod laboratoryjnych - symulatory, trenażery sprzężone z komputerem, pomiary momentów sił wybra- nych grup mięśniowych; lub bezpośrednio na stoku, gdzie można wykorzystać metodę kinematogra- ficzną (nieruchoma kamera video) na określonym odcinku trasy, gdzie układem odniesienia może być  długość tyczki lub inny wybrany obiekt.   F ciągu  F oporu  F nacisku  F reakcji   podłoża  F grawitacji – ciężar Q  2. Biomechanika w treningu sportowym.  Podczas zawodów biomechanika jest przydatna w celu stwierdzenie fizycznych parametrów techniki  zawodnika (zespołu), czego przejawami są: droga, czas, kąt, prędkość, przyspieszenie, częstotliwość.  Badania można prowadzić jednorazowo lub wielokrotnie zależnie od ich celu. Analiza składników tech- niki jest stosowana w ocenie skuteczności wykonania ruchu.   W laboratorium dokonuje się pomiaru wartości geometrycznych, kątowych, wartości momentów sił za- wodnika (zawodników): siła eksplozywna, wytrzymałość siłowa - diagnostyka efektów treningu siłowe-

(…)

… składników techniki jest stosowana w ocenie skuteczności wykonania ruchu.
W laboratorium dokonuje się pomiaru wartości geometrycznych, kątowych, wartości momentów sił zawodnika (zawodników): siła eksplozywna, wytrzymałość siłowa - diagnostyka efektów treningu siłowego. Można dokonać opracowania modelowej techniki ruchu na bazie symulacji komputerowej. Można
również opracować bardziej nowoczesne, zgodne…
… zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi do przedsionków. Sprawność układu
krwionośnego charakteryzuje się za pomocą wartości fizycznych: częstość skurczów, ciśnienie tętnicze,
ciśnienie żylne pojemność wyrzutowa serca, objętość układu krążenia, prędkość przepływu.
4. Przetwarzanie informacji o wielkościach mechanicznych w układzie nerwowym.
Aby jakiekolwiek informacje mogły być przetwarzane najpierw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz