Kąt tarcia wewnętrznego efektywny - strona 18

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6489

. oddziaływania sprężyste, tarcie) pośrednie - nie wymagają bezpośredniego kontaktu między ciałami - „na odległość...

Cykl życia organizacji - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

, ekonomiczne, społeczne) i wewnętrzne (np. rosnące potrzeby pracowników). Powinniśmy zdawać sobie sprawę...

Zjawisko kurzawkowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3612

, których wytrzymałość uwarunkowana jest wysokim tarciem wewnętrznym. Przejście ich w stan płynny związane jest z silnym...

Stateczność skarp i zboczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

: tga = tgf n gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o], n...

Parcie czynne i bierne gruntu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 4473

wytrzymałościowych (kąta tarcia wewnętrznego i kohezji) w sąsiadujących warstwach geotechnicznych, co przedstawia...