Parcie czynne i bierne gruntu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parcie czynne i bierne gruntu - omówienie - strona 1 Parcie czynne i bierne gruntu - omówienie - strona 2 Parcie czynne i bierne gruntu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PARCIE CZYNNE I BIERNE GRUNTU Parcie gruntu jest jego oddziaływaniem na konstrukcję podpierającą (ściany i mury oporowe, ścianki  szczelne,  itp).  Znajomość  wartości  tego  oddziaływania  jest  konieczna  przy projektowaniu tych konstrukcji. Podane  poniżej  szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  tego  zagadnienia  uwzględniają  szereg założeń upraszczających: -  ściana konstrukcji podpierającej jest pionowa, -  nie występuje tarcie pomiędzy ścianą a gruntem, z czego wynika, że kierunek siły parcia jest poziomy, -  naziom ze ścianą jest poziomy i nieobciążony, -  podstawa klina odłamu jest płaszczyzną nachyloną pod kątem  a do poziomu. Jednostkowe  parcie  czynne  ( ea )  oraz  parcie  bierne  ( ep )  za  ścianą  oporową  oblicza  się  ze wzorów wynikających z analizy stanu granicznego w gruncie (rozwiązanie Rankine'a): a a z a K c 2 K e - = s p p z p K c 2 K e + = s gdzie: s z  – naprężenie pionowe w gruncie, s z =  g z , [kPa] Ka  – współczynnik parcia czynnego  ( ) 2 / 45 tg K 2 a f - = o , [ - ] Kp  – współczynnik parcia biernego  ( ) 2 / 45 tg K 2 p f + = o , [ - ] c  – spójność gruntu [kPa]. Należy zauważyć, że  Ka  1  z czego wynika, że w tym samym gruncie i na tej samej głębokości  "z"  poniżej  naziomu  jednostkowe  parcie  czynne  posiada  znacznie  mniejszą wartość niż odpór gruntu ( ea  £  ep). Wykresy jednostkowego parcia w jednorodnym gruncie niespoistym: Parcie bierne Parcie czynne H p p HK e g = a a HK e g = Wykresy jednostkowego parcia w jednorodnym gruncie spoistym: Głębokość Hc na wykresie parcia czynnego gruntu spoistego wyznaczamy z warunku   ea = 0, 0 K c 2 K H a a c = - × × g , z czego wynika, że: a c K c 2 H g = Całkowita siła parcia gruntu na mur oporowy jest równa objętości bryły parcia i wynosi: parcie czynne gruntu niespoistego: a 2 a K 2 H E g = parcie bierne gruntu niespoistego: p 2 p K 2 H E g = parcie czynne gruntu spoistego (nie uwzględnia się części wykresu parcia do głębokości Hc): ( ) ( ) g g g 2 a a 2 a a c a c 2 K cH 2 K 2 H 2 K c 2 K H H H E + - = - × × × - = parcie bierne gruntu spoistego: p p 2 p p p K cH 2 K 2 H H 2 K H K c 4 E + = × + = g g Wypadkowa  siła  parcia  czynnego  i  biernego  w  jednorodnym  gruncie  niespoistym  jest

(…)

… uwarstwiony, na granicy warstw
dochodzi do skokowych zmian wartości parcia jednostkowego. Wartość skokowych zmian
jednostkowego
parcia
jest
uzależniona
od
wzajemnych
relacji
parametrów
wytrzymałościowych (kąta tarcia wewnętrznego i kohezji) w sąsiadujących warstwach
geotechnicznych, co przedstawia kilka poniższych przykładów:
Wykresy parcia czynnego w gruncie niespoistym, uwarstwionym:
g1
F1
g1
F1
F1>F2
F1…
… a = (g × z + q )× K a - 2c K a
e p = s z × K p + 2c K p = (g × z + q )× K p + 2c K p
Rozwiązania bardziej skomplikowanych przypadków układu obciążeń oraz warunków
geologicznych (np. nachylony naziom, uwzględnienie tarcia pomiędzy ścianą a gruntem)
można znaleźć w literaturze przedmiotu (Pisarczyk 1998, Wiłun 1987).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz