Parcie czynne i bierne gruntu - wykres i wzory

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5824
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parcie czynne i bierne gruntu - wykres i wzory - strona 1 Parcie czynne i bierne gruntu - wykres i wzory - strona 2 Parcie czynne i bierne gruntu - wykres i wzory - strona 3

Fragment notatki:

PARCIE CZYNNE I BIERNE GRUNTU  Parcie gruntu jest jego oddziaływaniem na konstrukcję podpierającą (ściany i mury oporowe,  ścianki szczelne, itp). Znajomość wartości tego oddziaływania jest konieczna przy  projektowaniu tych konstrukcji.  Podane poniżej szczegółowe rozwiązania dotyczące tego zagadnienia uwzględniają szereg  założeń upraszczających:  -  ściana konstrukcji podpierającej jest pionowa,  -  nie występuje tarcie pomiędzy ścianą a gruntem, z czego wynika, że kierunek siły parcia  jest poziomy,  -  naziom ze ścianą jest poziomy i nieobciążony,  -  podstawa klina odłamu jest płaszczyzną nachyloną pod kątem  α do poziomu.    Jednostkowe parcie czynne ( e a ) oraz parcie bierne ( ep ) za ścianą oporową oblicza się ze  wzorów wynikających z analizy stanu granicznego w gruncie (rozwiązanie Rankine'a):    a a z a K c 2 K e − = σ   p p z p K c 2 K e + = σ   gdzie:  σ z  – naprężenie pionowe w gruncie, σ z =  γ z , [kPa]  Ka  – współczynnik parcia czynnego  ( ) 2 / 45 tg K 2 a φ − = o , [ - ]  Kp  – współczynnik parcia biernego  ( ) 2 / 45 tg K 2 p φ + = o , [ - ]  c  – spójność gruntu [kPa].    Należy zauważyć, że  K a  1  z czego wynika, że w tym samym gruncie i na tej samej  głębokości "z" poniżej naziomu jednostkowe parcie czynne posiada znacznie mniejszą  wartość niż odpór gruntu ( e a  ≤  ep).       Wykresy jednostkowego parcia w jednorodnym gruncie niespoistym:    Parcie bierne Parcie czynne  H  p p HK e γ = a a HK e γ =   Wykresy jednostkowego parcia w jednorodnym gruncie spoistym:      Parcie bierne p K c 2 a K c 2 p p p K c 2 HK e + = γ a a a K c 2 HK e − = γ Hc  Parcie czynne      H                    Głębokość Hc na wykresie parcia czynnego gruntu spoistego wyznaczamy z warunku   ea = 0,   0 K c 2 K H a a c = − ⋅ ⋅ γ , z czego wynika, że:  a c K c 2 H γ =   Całkowita siła parcia gruntu na mur oporowy jest równa objętości bryły parcia i wynosi:  parcie czynne gruntu niespoistego:  a 2 a K 2 H E γ =   parcie bierne gruntu niespoistego:  p 2 p K 2 H E γ =   parcie czynne gruntu spoistego (nie uwzględnia się części wykresu parcia do głębokości Hc):  ( ) ( ) γ γ γ 2 a a 2 a a c a c 2 K cH 2 K 2 H 2 K c 2 K H H H E + − = − ⋅ ⋅ ⋅ − =   parcie bierne gruntu spoistego:  p p 2 p p p K cH 2 K

(…)

… się grunt uwarstwiony, na granicy warstw
dochodzi do skokowych zmian wartości parcia jednostkowego. Wartość skokowych zmian
jednostkowego
parcia
jest
uzależniona
od
wzajemnych
relacji
parametrów
wytrzymałościowych (kąta tarcia wewnętrznego i kohezji) w sąsiadujących warstwach
geotechnicznych, co przedstawia kilka poniższych przykładów:
Wykresy parcia czynnego w gruncie niespoistym, uwarstwionym:
γ1
Φ1
γ1…
… a − 2c K a = (γ ⋅ z + q )⋅ K a − 2c K a
e p = σ z ⋅ K p + 2c K p = (γ ⋅ z + q )⋅ K p + 2c K p
Rozwiązania bardziej skomplikowanych przypadków układu obciążeń oraz warunków
geologicznych (np. nachylony naziom, uwzględnienie tarcia pomiędzy ścianą a gruntem)
można znaleźć w literaturze przedmiotu (Pisarczyk 1998, Wiłun 1987).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz