Sprawdzenie stateczności skarpy gruntowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie stateczności skarpy gruntowej-opracowanie - strona 1 Sprawdzenie stateczności skarpy gruntowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wrocław, dn. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
Zakład Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego
Politechnika Wrocławska
Mechanika gruntów - Projekt 2
Temat: Sprawdzenie stateczności skarpy gruntowej o nachyleniu 1:n przy zadanym obciążeniu.
Wstęp WPROWADZENIE, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem ćwiczenia jest sprawdzenie dla zadanych warunków gruntowych stateczności skarpy gruntowej o nachyleniu 1:n przy zadanym obciążeniu.
Podstawą do przeprowadzonych obliczeń stateczności skarpy jest norma PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”.
Rys.1 - Schemat skarpy wraz z oznaczeniem warstw
Założenia teoretyczne:
Skarpa jest nieskończenie długa
Zniszczenie następuje wzdłuż powierzchni cylindrycznej
Bryłę odłamu traktujemy jako sztywną
Dla każdego układu istnieje jeden najniebezpieczniejszy środek obrotu dający minimalny wskaźnik stateczności
Przyjęcie wartości parametrów geotechnicznych:
Niezbędne do obliczeń statystycznych wartości parametrów geotechnicznych ustalamy za pomocą metody Bpolega na oznaczaniu wartości parametru na podstawie ustalonych zależności korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi a innym parametrem (np. IL lub ID) wyznaczanym metoda A.
Za kategorię gruntu przyjmuje kategorię I czyli proste warunki geotechniczne.
Warunki gruntowo wodne:
Nr warstwy
Symbol wg PN-EN
Symbol wg PN-81
Grupa konsolidacyjna
Miąższość
Ic
Id
Stan wilgotności
1
saclSi
G
B
6,0
0,85
2
siSa
P
4,0
0,75
w
3
MSa
Ps
0,80
w
Tab. 1 - Warunki gruntowo - wodne
Obliczenia
Wartości gęstości objętościowej ρ, gęstości właściwej ρs, oraz wilgotności naturalnej wn dla gruntów sypkich, oczytałem z tablicy nr 1 (str. 11). Te same właściwości dla gruntów spoistych odczytałem z tablicy nr 2 (str. 12).
c - spójność gruntu(kohezja) (rys.5 PN-81/B-03020)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz