Jerzy Topolski

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1246

. Dla uzyskania wiedzy źródłowej potrzebna jest wiedza pozaźródłowa. Jerzy Topolski podzielił źródła...

Historia gospodarcza Polski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

tematu. Jerzy Topolski wywodzący się ze szkoły poznańskiej; Andrzej Wyczański związany ze szkołą Annales...

Skrypt - wstęp do muzykologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do muzykologii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 966

badań zjawisk społecznych, Występował w różnych postaciach. Jerzy Topolski wprowadził pojęcie historyzmu...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1393

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1386

mają powstania ludności wiejskiej. Równie jednostronną ideologiczną przyczynę podaje polski historyk Jerzy...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2954

III ŹRÓDŁA BIBLIOTECZNE l. RĘKOPIS BIBLIOTECZNY przy kwalifikowaniu rękopiśmiennych źródeł historycznych, które zależnie od swego charakteru mają przypaść archiwom lub bibliotekom, bierze się na ogół pod uwagę sposób powstania tych źródeł i ich wewnętrzne związki do archiwów przeznaczana jest doku...