Geneza i rozwój historii gospodarczej(sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i rozwój historii gospodarczej(sem. I) - strona 1 Geneza i rozwój historii gospodarczej(sem. I) - strona 2 Geneza i rozwój historii gospodarczej(sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA GOSPODARCZA, Geneza i rozwój historii gospodarczej, (sem. I)
Wykład 1
I. Geneza i rozwój historii gospodarczej
Historia gospodarcza - jest nauką młodą, jako samodzielna dziedzina pojawiła się na przełomie XVIII/XIXw. Wprowadzone zostały w życie wtedy I-sze badania o charakterze historycznym. Są one ściśle związane z kształtowaniem się podstaw ekonomii politycznej, która starając się określić ekonomiczne prawidłowości rozwoju społeczeństwa sięga do jej historii.
Przyczyny wyodrębnienia się tej dziedziny nauki:
rewolucja przemysłowa w Anglii
kształtowanie się systemu kapitalistycznego
1878r., Niemcy - po raz I-szy użyto nazwy „historia gospodarcza”
1901r. - wydano I-sze specjalistyczne czasopismo
Szybki rozwój historii gospodarczej przypada na okres międzywojenny. Wtedy staje się ona przedmiotem uniwersyteckim na studiach ekonomicznych i historycznych. Ukazują się wtedy coraz liczniejsze czasopisma (w Polsce - „Rocznik dziejów społecznych i gospodarczych” w 1931r.)
Największe osiągnięcia nastąpiły po II wojnie światowej.
Kiedy zainteresowano się badaniami historyczno-gospodarczymi przyłączyli się do tego ekonomiści proponując nowe kierunki badań oraz własne metody badawcze:
* matematyczno - statystyczne, oraz * modelowe
Doświadczenia metodologiczne
Grupa „Annales” we Francji
„Nowa historia gospodarcza” w USA
1) nazwa pochodzi od czasopisma „Roczniki historii ekonomicznej i społecznej” wydawanego od 1929r., skupiało wokół siebie badaczy `Annales'
2) prowadziła kompleksowe badania zjawisk historycznych
3) ściśle współpracowała z naukami społecznymi: socjologia, ekonomia, psychologia
4) inspirowała badania nad historią struktur a nie faktów (wykresy i liczby a nie opisy, przyczyny zjawisk) 5) zajmowała się tylko okresem przed rewolucja francuską
6) zdominowała historię społeczną we Francji
7) miała duży wpływ na historiografię Europy i Ameryki Łacińskiej
8) proponowała historię totalną, zajmującą się dawnymi społeczeństwami łącząc przy tym historię gospodarczą, społeczną, mentalności, geografię historyczną
1) zwana inaczej - „KLIOMETRIA”
2) uprawiana przez ekonomistów i historyków w Stanach Zjednoczonych w latach 50' XX w.
3) przedstawiciele w analizie historycznej wykorzystywali podstawy teorii ekonomii oraz analizę ilościową
4) w 1993r. przedstawiciele otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład na stworzenie nowego kierunku badań nad przyszłością - Douglas North, Robert Fogel
Historia gospodarcza w Polsce

(…)

… się na pograniczu ekonomii i historii.
W nauce polskiej funkcjonuje kilka podstawowych poglądów na ten temat. Dwa z nich reprezentują:
a) Franciszek Bujak
* I-sza próba określenia historii gospodarczej: w 1905r. F. Bujak w swoim wykładzie mówi, że historia gospodarcza ma przedstawiać budowę gospodarczą przeszłości i powinna badać ustrój gospodarczy. F. Bujak twierdził, że historyk nie powinien ograniczać…
…, moralne i zwyczajowe wpływające na stosunki międzyludzkie. Literatura techniczno - ekonomiczna, która kształtuje zasadę gospodarowania Idee społeczno - gospodarcze, które mogą być wyrażone w formie publicysty- cznej, literackiej, naukowej starają się modyfikować stosunki międzyludzkie. Praktyka gospodarcza
Ruchy społeczeństwa w sposób bezpośredni/pośredni realizują ustrój gosp.
Wniosek: przedmiot…
… jest nauką o gospodarczym aspekcie życia społecznego w różnych społeczeństwach i kulturach, zajmuje się procesem tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym i na danym terytorium. Zakres tworzenia obejmuje:
* w procesie…………:rozmiar sił wytwórczych, wydajność pracy, rozwój usług
* w procesie podziału: bada dynamikę i strukturę zatrudnienia, strukturę własności środków produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz