Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - strona 7

Zasób mienia wojskowego - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

siedzibę w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną - Została...

Osoby prawne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Skarbowi Państwa - jest inna niż Skarb Państwa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną...

Formy budżetowe gospodarki komunalnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • dr Gerard Kuźnik
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2632

i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w drodze umowy na zasadach określonych prawem...

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

organizacyjna posiadająca osobowość prawną Koncepcja menadżerska (kierownicza, zarządcza) - pracodawcy należy...

Przedsiębiorstwo - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną. Ułomna osoba...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W oparciu o przepisy prawa karnego wyróżniamy...

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1701

komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej...