Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - strona 6

Podatek rolny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami...

Bank spółdzielczy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

przedsiębiorstwo na terenie działania banku Osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi...

Prawo karne skarbowe - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 623

, czy inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. One mogą ponosić jedynie odpowiedzialność...

Podatek od środków transportowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

w tym podatku. Ponadto podmiotem są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek...

Państwowe osoby prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

organizacyjne posiadające osobowość prawną, których mienie jest w całości mieniem państwowym. W prawdzie...

Referat - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (np. spółek...