Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - strona 5

Zamówienia publiczne - defiincja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej -ubiega się on o udzielenie zamówienia publicznego...

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

inwestycyjnego może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej...

Postępowanie upadłościowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa...

Podatek rolny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione...

Wykład - płatnik i inkasent

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać...

Wykład - gmina i jej zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

nieposiadających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy subwencja ogólna dochody uzyskiwane...