Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - strona 4

ZUS jako podmiot polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne...

Majątek i rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w stosunkach cywilnoprawnych działa w ramach swoich zadań...

Opracowane pytania otwarte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 1428

brutto, ma status jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wyróżniamy: JB państwową...

Pojęcia prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1393

prawne, jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, organizujące lub świadczące usługi...