Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej - strona 1 Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej - strona 2 Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej Ma zastosowanie do pracowników:
Państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy
zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie wymienionej w pkt 2;
Biur poselskich, senatorskich lub poselsko - senatorskich oraz klubów i kół albo zespołów parlamentarnych Nie ma zastosowania do:
Osób o, których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
Co do zasady nabywa się prawo do dodatkowego wynagrodzenia po przepracowaniu pełnego roku budżetowego, ale po min. 6 miesiącach pracy nabywa takie prawo w proporcjonalnym wymiarze. Nawet 6 miesięcy nie jest wymagane w przypadkach:
Nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i nauczycielem akademickim w trakcie trwania roku kalendarzowego
Praca sezonowa (jeżeli umowa o pracę została zawarta na min. 3 miesiące)
Powołanie do czynnej służby wojskowej albo służba zastępcza
Rozwiązanie stosunku pracy w wypadku:
Przejścia na emeryturę lub rentę
Przeniesienia, powołania, wyboru
Likwidacji pracodawcy
Likwidacji jednostki organizacyjnej pracodawcy
Podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionych wypadkach
Korzystania z :
Urlopu wychowawczego
Urlopu zdrowotnego
Dla nauczycieli urlopu zw. kształceniem
Wygaśnięcia stosunku pracy wraz ze śmiercią pracownika
Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia:
1) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze
służby,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Obliczanie wynagrodzenia: 8,5 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w trakcie przepracowanego roku budżetowego (wliczając ekwiwalent za urlop itp.) Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

(…)

… osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
Co do zasady nabywa się prawo do dodatkowego wynagrodzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz